ODPOVĚDĚLA DO NĚMČINY

Překlad Odpověděla do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.1094

Příklady použití Odpověděla ve větě a jejich překlady

Antwortete ( odpověděl , řekl , odpovídal )
Spolková republika německo odpověděla na tuto výzvu dopisem ze dne 30. května 2000.
Die Bundesrepublik Deutschland antwortete hierauf mit Schreiben vom 30. Mai 2000.
Na to ta svatá odpověděla.
Darauf antwortete die Heilige.
Sagte ( řekl , říkal , tvrdí )
Ano odpověděla matka.
Ja" sagte seine Mutter.
Odpověděla to je pro tebe.
Sie sagte,"Es ist für Dich.
Reagierte ( reagovala , reakce , odpověděl )
Ona odpověděla krásně.
Sie reagierte sehr schön.
Během velmi krátké doby odpověděla evropská unie na žádosti o pomoc od japonské vlády.
Innerhalb kürzester Zeit reagierte die Europäische Union auf das Hilfeersuchen der japanischen Regierung.
Erwiderte ( odpověděla , řekl , odvětil )
Jenom minutku odpověděla máma medvědice.
Moment", erwiderte Mama Bär.
Smutek ho přejde. sova odpověděla ne.
Jetzt hat seine Trauer ein Ende. Aber die Eule erwiderte:"Nein.
Jiné příklady vět
Sestra mi odpověděla během 20 minut.
Meine Schwester antwortete mir innerhalb von 20 Minuten.
odpověděla víš co mami.
Und ich sagte:"Weißt du was, Mom?
Itálie odpověděla dne 31. ledna 2005 přičemž nadále popírala jakoukoli neslučitelnost.
Italien antwortete am 31. Dezember 2005 und bestritt weiterhin die Unvereinbarkeit.
Odpověděla jsem ti casey.
Ich habe geantwortet, Casey.
Matka země podnícená lidským násilím odpověděla svou vulkanickou silou.
Von den Menschen gewaltsam aus dem Schlaf gerissen, reagierte die Erde mit vulkanischer Heftigkeit.
Ne odpověděla mary velmi rozhořčeně.
Nein", antwortete Maria, ganz entrüstet.
Co vám odpověděla.
Was sagte sie?
Belgie odpověděla na tyto dopisy dne. února 2006 respektive. března 2006.
Belgien antwortete mit Schreiben vom 7. Februar 2006 bzw. 2. März 2006.
Má agorafóbka odpověděla.
Mein Platzängstlerin hat geantwortet.
Ona odpověděla ano.
Sie sagte:"Ja,
Co jsi odpověděla zlato.
Was hast du gesagt, Baby?
odpověděla že bych tam jela za anglickou literaturou.
Ich sagte, dass ich das England der englischen Literatur suchen würde.
Takže teď jsem vám odpověděla.
Nun, jetzt habe ich geantwortet.
Nepodařilo se získat informace o tiskárně. tiskárna odpověděla%.
Druckerinformationen können nicht abgefragt werden. Drucker antwortet:.
Já bych mu odpověděla stejně jako teď odpovím vám.
Ich hätte ihm das Gleiche gesagt, was ich euch sage.
Žalobkyně na tento dopis odpověděla dopisem ze dne 19. září 2006.
Die Klägerin antwortete auf dieses Schreiben mit Schreiben vom 19. September 2006.
Já... jsem odpověděla.
Ich habe geantwortet.
Odpověděla jsi mu ano ne.
Du hast ja gesagt, oder?
Konkrétně jsem si vyžádala tyhle otázky chci aby na ně odpověděla.
Ich habe diese Fragen ausdrücklich angefordert und ich will, dass sie sie antwortet.
Dopisem ze dne 16. června 2006 hoechst odpověděla na tuto otázku ve stanovené lhůtě.
Hoechst antwortete mit Schreiben vom 16. Juni 2006 fristgerecht auf diese Frage.
Ona odpověděla že nebyla u madam schirmerové.
Und sie sagte, dass sie nicht bei Madame Schirmer war.
Oh manžel odpověděla jeho žena.
Oh, Ehemann," antwortete seine Frau.

Výsledek: 261, Čas: 0.1094

Viz také


komise odpověděla
die kommission antwortete
co jste odpověděla
was haben sie gesagt was war ihre antwort was haben sie geantwortet was antworteten

"Odpověděla" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc