ODSUD VYPADNOUT DO NĚMČINY

Překlad Odsud Vypadnout do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 270, Čas: 0.0822

hier raus (67) hier weg (38) hier verschwinden (23) verschwinden (11) hier abhauen (6) hier rauskommen (3)

Příklady použití Odsud Vypadnout ve větě a jejich překlady

Musím odsud vypadnout.
Ich muss hier raus.
Musím odsud vypadnout než bude pozdě.
Ich muss hier raus, bevor es zu spät ist.
Musíme odsud vypadnout hned!
Wir müssen hier weg, sofort!
Musíme odsud vypadnout.
Wir müssen hier weg.
Hier verschwinden
Chceš odsud vypadnout.
Willst du hier verschwinden?
Musíme odsud vypadnout než se vrátí.
Wir müssen hier verschwinden, ehe sie zurückkommen.
Verschwinden ( zmizet , zmizení , odejít )
Musíme odsud vypadnout.
Wir müssen verschwinden.
Musíme odsud vypadnout.
Wir müssen verschwinden.
Hier abhauen
Chci odsud vypadnout!
Ich will hier abhauen,
Měli bychom odsud vypadnout.
Wir sollten hier abhauen.
Hier rauskommen
Můžeme odsud vypadnout.
Wir können hier rauskommen.
Jsme všichni na jedné lodi všichni chceme odsud vypadnout.
Wir sitzen alle in einem Boot, und müssen sehen, daß wir hier rauskommen.
Jiné příklady vět
Musíš odsud vypadnout tu věc zabít. já se o ni postarám.
Du musst hier raus und das Ding töten, ich kümmere mich um sie.
Musíme odsud vypadnout.
Wir müssen hier raus,
Musím odsud vypadnout nebo nás najde.
Ich muss hier weg, sonst findet sie uns.
Musíme odsud vypadnout než se probere.
Ich muss hier weg, bevor er aufwacht.
Musíš odsud vypadnout.
Wir müssen hier raus.
Chceš odsud vypadnout.
Wollen wir hier verschwinden?
Musíme odsud vypadnout.
Wir müssen hier raus.
Musíme odsud vypadnout!
Wir müssen verschwinden!
Mohl byste odsud vypadnout.
Könnten Sie hier verschwinden?
Musíš odsud vypadnout tylere.
Du musst hier weg, Tyler.
Měli bychom odsud vypadnout.
Wir sollten hier abhauen.
Musíte odsud vypadnout.
Sie müssen verschwinden.
Musíme odsud vypadnout než nás to město zničí oba.
Wir müssen hier weg, bevor diese Stadt uns beide zerstört.
Jenom chci odsud vypadnout.
Ich möchte nur hier raus.
Musím odsud vypadnout než vyjde florence esterhazi.
Ich muss hier verschwinden, bevor Florence Esterhazy rauskommt.
Ne musíme odsud vypadnout.
Nein, wir müssen verschwinden!
Měly bychom odsud vypadnout.
Wir müssen hier weg.
Nemůžeme odsud vypadnout.
Können wirjetzt einfach hier abhauen?

Výsledek: 270, Čas: 0.0822

"Odsud vypadnout" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc