ODVÉST DO NĚMČINY

Překlad Odvést do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.1521

Příklady použití Odvést ve větě a jejich překlady

Bringen ( vzít , přinést , dostat )
Chcete nás odvést na svět který se vzpírá naší samotné existenci.
Sie wollen uns in eine Welt bringen, die sich unserer Existenz widersetzt.
Můžete mě odvést k pacientovi.
Lallt Bringen Sie mich zu dem Patienten.
Mitnehmen ( vzít , svezení , odvést )
Vaše oprávnění je v pořádku ale nebudete ho si moci odvést.
Ihr Haftbefehl ist gültig, aber Sie können ihn nicht mitnehmen.
Nikdy jim nedovol ji odvést.
Lass nicht zu, dass sie sie mitnehmen,
Přišel jsem vás odvést.
Ich bin hier, um Sie zu holen.
Policie tě přišla odvést.
Die Polizei ist gekommen um dich zu holen.
Abführen ( odvést )
Řekl jsem odvést!
Abführen, hab ich gesagt!
To je vše odvést.
Das ist alles. Abführen.
Molly na tom není pořád dobře takže ji odtud nemohu odvést.
Molly geht's noch immer nicht gut, also kann ich sie nicht von hier fortbringen.
Dovol mi odvést tě.
Lass mich dich fortbringen.
Jiné příklady vět
Měli bychom ji odvést do kajuty.
Bringen wir sie in die Kabine.
Zkusím odvést střelbu dál od tebe.
Ich versuche, das Feuer von euch abzulenken.
Zabili by mého syna kdyby se ji pokusil odvést.
Sie hätten meinen Sohn ermordet, weil er sie gestohlen hat.
Potřebuji vás za ní odvést hned teď.
Ich muss Sie jetzt zu ihr bringen.
Musíme vás odvést.
Wir müssen sie mitnehmen.
Nìkdo pana bannistera odvést domù musel.
Natürlich musste jemand Herrn Bannister nach Hause bringen.
Můžete ho odvést k výslechu.
Sie können ihn zum Verhör mitnehmen.
Nemůžete ho odvést.
Ihr könnt ihn nicht mitnehmen.
Musím odvést kevina domů.
Ich muss Kevin nach Hause bringen.
Chystáš se ho odvést.
Du willst ihn mitnehmen.
Já je vytáhnu ale nejdřív tě musím odvést do bezpečí.
Ich hol sie da raus! Aber zuerst müssen wir dich in Sicherheit bringen.
Přišla jsem tě odvést domů.
Ich bin hier, um dich nach Hause zu holen.
Přišla sis mě odvést.
Bist du gekommen, um mich mitzunehmen?
Nebo ho můžeme odvést na sál.
Oder wir könnten ihn in den OP bringen.
Nesmí ho odvést... nemůžeme ho opustit.
Sie dürfen ihn nicht mitnehmen.
Přišel jsem si tě odvést.
Ich bin gekommen, um dich zu holen.
Jakmile se dveře otevřou musíme ho odvést na sál.
Wenn die Türen sich öffnen, müssen wir ihn in den OP bringen.
Dovol mi odvést tě.
Lass mich dich fortbringen.
Přijela jsem tě odvést zpátky do fort smith.
Ich bringe Sie zurück nach Fort Smith.
Nesmíte ho odvést!
Ihr könnt ihn nicht mitnehmen.

Výsledek: 255, Čas: 0.1521

"Odvést" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc