OHROMNÉ DO NĚMČINY

Překlad Ohromné do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.2117

Příklady použití Ohromné ve větě a jejich překlady

Toll ( skvělé , skvěle , úžasný )
Bylo to skutečně ohromné.
Es war toll, wirklich.
Je to ohromné... je to nechutné.
Es ist toll, es ist widerlich.
Große ( velké , veliký , obrovské )
Mám pro tebe ohromné novinky.
Ich habe große Neuigkeiten für dich.
Vlastně dělají ohromné technologické pokroky částečně díky voyageru.
Sie machen große technische Fortschritte, dank der Voyager.
Enorme ( obrovské , velké , ohromné )
V této chvíli má čína ohromné množství peněz které bude muset investovat mimo čínu.
Derzeit verfügt China über enorme Summen, die außerhalb Chinas investiert werden müssen.
Ani ohromné čínské rezervy nebudou stačit na to aby zažehnaly bolestivou devalvaci.
Selbst Chinas enorme Reserven werden nicht reichen, um einer schmerzvollen Abwertung zu entgehen.
Großartig ( skvělé , úžasné , skvěle )
Což je ohromné!
Was großartig ist.
To je ohromné sami.
Das ist großartig, Sami.
To je ohromné grace!
Das ist gigantisch, Grace!
Myslím si že zisky velkých amerických společností jsou ohromné.
Ich glaube, die Gewinne, die von den größten US-Firmen eingestrichen werden, sind gigantisch.
Jsou ohromné.
Die sind unglaublich.
To je ohromné.
Es ist unglaublich.
Jiné příklady vět
Dobrá romeo vyslovil jsi ohromné romantické gesto.
Okay, Romeo, Sie haben Ihre große romantische Geste gemacht.
Vydává ze sebe ohromné množství energie.
Sie gibt enorme Energiemengen ab.
Novátorské firmy začínající od píky se rychleji než kdykoliv v minulosti proměňují v ohromné společnosti.
Aus innovativen Start-up-Firmen werden schneller als je zuvor große Unternehmen.
To mělo ohromné důsledky na evoluci pigmentace lidské kůže.
Dies hatte enorme Konsequenzen für die Evolution der menschlichen Hauptpigmentierung.
Přes všechny tyto ohromné rozdíly je možné provést jisté shrnutí.
Es ist trotz dieser gewaltigen Unterschiede möglich, einige Schlussfolgerungen zu ziehen.
To je ohromné darnelle.
Das ist toll, Darnell.
Váš vybírejte kartu to je ohromné.
Ihr"Ziehen sie eine Karte" ist toll.
To je pochopitelné soukromé investiční firmy vydávají ohromné částky za marketing platy.
Dies ist verständlich: Private Investmentunternehmen geben enorme Beträge für Marketing und Gehälter aus.
Bude to ohromné.
Das wird großartig.
Jmenuji se carter vyžaduji ohromné množství vápníku.
Mein Name ist Carter... und ich benötige enorme Mengen an Kalzium.
To je ohromné.
Das ist toll.
Ano to by bylo ohromné.
Ja, das wäre großartig.
Bylo to ohromné.
Es war großartig.
Není to ohromné.
Ist das nicht toll?
Je to velmi důležité. mohlo to mít ohromné následky.
Es ist von enormer Bedeutung und hätte enorme Auswirkungen haben können.
Ohromné uspokojení.
Ungeheure Befriedigung.
Samozřejmě přetrvávají ohromné potíže.
Natürlich bleiben immense Schwierigkeiten.
To jsou ohromné šaty.
Oh, aber das Kleid ist toll.

Výsledek: 273, Čas: 0.2117

Viz také


ohromné výzvy
enormen herausforderungen den großen herausforderungen gewaltige herausforderungen
to je ohromné
das ist großartig ist toll ist erstaunlich
tohle je ohromné
ist großartig das ist unglaublich das ist ziemlich erstaunlich

"Ohromné" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc