OPRAVDOVÉHO DO NĚMČINY

Překlad Opravdového do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.0814

Příklady použití Opravdového ve větě a jejich překlady

Wahren ( skutečné , pravé , opravdové )
Poslyš já znám jednoho opravdového bojovníka za spravedlnost.
Ich kenne einen wahren"Streiter für die Gerechtigkeit.
Najít svého opravdového mistra dosáhnout opravdového buddhova učení.
Ich will meinen wahren Meister finden und echten Buddhismus praktizieren!
Richtigen ( správné , pravé , skutečné )
Ani opravdového manžela.
Keinen richtigen Ehemann.
Neboj ne opravdového.
Keine Sorge, keinen Richtigen.
Wahres ( pravé , skutečné , opravdový )
Do opravdového domova.
Dein wahres Zuhause.
Co chceš pomoct lidem dosáhnout jejich opravdového potenciálu.
Den Menschen helfen, ihr wahres Potenzial zu erreichen.
Reales ( reálný , skutečný , opravdového )
Ty máš něco opravdového.
Du hast etwas Reales.
Ale já viděl něco opravdového.
Aber ich habe da etwas Reales gesehen.
Něco opravdového pravdivého něco na čem záleželo se změnilo v něco škaredého kvůli tvému světu.
Etwas Echtes und Wahrhaftiges wurde wegen deiner Welt zu etwas Hässlichem.
Neumíš říct nic opravdového.
Kannst du nichts Echtes sagen?
To je jen stěží známkou opravdového vůdce ne.
So handelt kein wahrer Anführer, meinst du nicht?
Stu vůbec nechápal význam opravdového přátelství.
Stu hat die Bedeutung von wahrer Freundschaft nicht verstanden.
Jiné příklady vět
Udělat z robota opravdového živého chlapce.
Aus einem Roboter einen lebendigen, echten Jungen machen?
Ani jsem neměla opravdového přítele.
I haben keinen richtigen Freund gehabt.
Opravdového muže.
Richtigen Mann.
Najdeš tam svého opravdového mistra.
Sie werden Ihren wahren Meister dort finden!
Je milé mít tu někoho z opravdového světa že.
Nett, jemandem aus der wahren Welt zu begegnen, oder nicht?
Nejsem si jistá jestli clarkovi rodiče znali opravdového clarka kenta.
Nicht einmal seine Eltern kennen den wahren Clark Kent.
Constantův příběh je příběhem opravdového zápalu pro vymýcení obrny.
Constants Geschichte ist eine von echter Hingabe für die Ausrottung der Kinderlähmung.
Myslím že jsem to nastavil na opravdového kluka.
Ich glaube, ich hatte es auf"echter Junge" gestellt.
Já mám rád toho opravdového lylea.
Und ich mag den wahren Lyle.
Na chvíli jsi konečně shodil tu masku řekl něco opravdového.
Du hast gerade die Fassade für einen Moment fallen gelassen und hast etwas Echtes gesagt.
Kromě toho můžete tak udělat něco opravdového.
Außerdem könnten Sie etwas Richtiges tun.
Byly tam chvíle opravdového přátelství bratrství.
Es gab Momente von echter Freundschaft und Bruderschaft.
Proč nezavoláme opravdového instalatéra.
Warum kein richtiger Klempner?
Opravdový talent z opravdového života.
Wahres Talent, aus dem wahren Leben.
Řekni mi něco opravdového!
Erzähl mir was echtes!
Někde mezi italskou jeskyní zologindou miliskování. charlotte našla něco opravdového.
Irgendwo zwischen der italienischen Grotte und dem Streichelzoo fand Charlotte etwas Echtes.
Jsi na cestě hledání svého opravdového mistra.
Du bist auf der Reise, um deinen wahren Meister zu finden.
Zpíváme na počest našeho opravdového přítele mamba.
Wir singen zu Ehren unseres wahren Freundes, Mumble.

Výsledek: 271, Čas: 0.0814

Viz také


opravdového evropského
echten europäischen
potřebuji opravdového
ich möchte einen richtigen ich brauche einen echten

"Opravdového" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc