ORIOVÉ DO NĚMČINY

Překlad Oriové do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.0757

Příklady použití Oriové ve větě a jejich překlady

My jsme oriové.
Wir sind Ori.
Oriové nejsou bohové!
Die Ori sind keine Götter!
Oriové jsou stále se mnou.
Die Ori sind immer bei mir.
Oriové jsou shovívaví.
Die Ori sind nachsichtig.
Oriové nejsou bohy!
Die Ori sind keine Götter.
Oriové nás chtějí jen využít.
Die Ori wollen uns nur benutzen.
Oriové vám nabízejí osvícení nesmrtelnost.
Die Ori bieten Erleuchtung, Unsterblichkeit.
Oriové tě nehodlají povznést.
Die Ori werden Sie nicht aufsteigen lassen.
Oriové od nás nic nepotřebují.
Die Ori brauchen nichts von uns.
Oriové tě vyslechnou.
Die Ori hören Sie.
Oriové jsou skvělí!
Die Ori sind groß.
Oriové se je pokusili vyhladit.
Die Ori wollten sie vernichten.
Mnozí věří že oriové jsou hodni naši oddanosti.
Viele glauben, die Ori verdienen unsere Hingabe.
Oriové jsou velice skuteční senátore.
Die Ori sind sehr real, Senator.
Říkají si oriové.
Sie nennen sich die Ori.
Blahoslaveni budiž oriové.
Geheiligt seien die Ori.
Blahoslaveni budiž oriové.
Heilig sind die Ori.
Pohleďte jaký dar mi oriové propůjčili.
Sehet die Gabe... die mir die Ori verliehen haben.
Tak dobře velebeni budiž oriové.
Tja dann.- Geheiligt seien die Ori.
Velebeni budiž oriové.
Geheiligt seien die Ori.
Velebeni budiž oriové.
Heil den Ori.
Oriové obsazují planety silou.
Die Ori übernehmen mit Gewalt unsere Planeten.
Byli to oriové koho se obávala.
Sie machte sich eher Sorgen wegen der Ori.
Nechápete to zaútočili na nás oriové.
Sie verstehen nicht. Wir wurden von den Ori angegriffen.
Oriové jsou jiní.
Das ist bei den Ori anders.
Řekl nám o mocných bozích zvaných oriové kteří prohlašují že nás budou ochraňovat na naší cestě k osvícení.
Er erzählte uns von mächtigen Göttern, den Ori... von denen er behauptete, sie würden uns schützen... und den Weg zur Erleuchtung weisen.
Jako jednotný národ jste mladí nezkušení příliš slabí aby jste čelili úkladům někoho tak mocného jako jsou oriové.
Als geeinte Nation sind sie noch jung und unerfahren. Zu schwach, um so mächtigen Gegnern wie den Ori standzuhalten.

Výsledek: 261, Čas: 0.0757

Viz také


budiž oriové
seien die ori

"Oriové" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc