OTEVÍRÁNÍ DO NĚMČINY

Překlad Otevírání do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.0678

Příklady použití Otevírání ve větě a jejich překlady

Öffnen ( otevřít , otevření , otevřete )
Otevírání adresářů selhalo.
Öffnen der ordner fehlgeschlagen.
To otevírání zavírání.
Das öffnen. das schließen.
Der öffnung ( otevřít , otevření , otevřete )
Čelíme nyní otevírání doposud uzavřených námořní cest což je přímý důsledek změny klimatu.
Wir stehen nun vor der öffnung der bislang geschlossenen seewege als direkte folge des klimawandels.
Nevíme ani proč se otevírání odvětví služeb komunikačních sítí setkává s odporem.
Ebenso wenig wissen wir, wieso die öffnung des dienstleistungsgewerbes und der netze auf widerstand stößt.
Jiné příklady vět
Jinými slovy otevírání plodí další otevírání obchod plodí další obchod.
Mit anderen worten, öffnung erzeugt öffnung, handel erzeugt handel.
Otevírání Číny tehdy nyní.
Chinas öffnung- damals und heute.
Způsob otevírání slovníčků.
Wie vokabeldokumente geöffnet werden sollen.
Chyba při otevírání backendu databáze.
Fehler bei öffnen des datenbanktreibers.
QSqlRecipeDB Probíhá otevírání databáze.
QSqlRecipeDB: datenbank wird geöffnet.
Otevírání ukládání souborů.
Öffnen und speichern von dateien.
Druh sezení který se použije při otevírání souboru.
Art der sitzung, wenn dateien geöffnet werden.
Chyba při otevírání% 1QNetworkReply.
Fehler beim öffnen von %1qnetworkreply.
Chyba při otevírání souboru%.%.
Fehler beim öffnen der datei %1.
Problém při otevírání souboru.
Problem beim öffnen der datei.
Chyba při otevírání souboru FITS%.
Fehler beim öffnen der FITS-Datei: %1.
Chyba při otevírání EPub dokumentu. NAME OF TRANSLATORS.
Fehler beim öffnen des epub-dokuments. NAME OF TRANSLATORS.
Chyba při otevírání dokumentu Mobipocket.
Fehler beim öffnen des mobipocket-dokuments.
Chyba při otevírání výstupního souboru.
Fehler beim öffnen der ausgabedatei.
Chyba při otevírání PTY.
Fehler beim öffnen des PTY.
Chyba při otevírání vstupního souboru.
Fehler beim öffnen der quelldatei.
Chyba při otevírání dočasného souboru.
Fehler beim öffnen einer temporären datei.
Chyba při otevírání výstupního obrázku.
Fehler beim öffnen der ausgabedatei.
Chyba při otevírání vstupního souboru.
Fehler beim öffnen der eingabedatei.
Chyba při otevírání souboru% řádek%2@ info.
Fehler beim öffnen der datei %1, zeile %2@info.
Chyba při otevírání souboru%@ info.
Fehler beim öffnen der datei %1 @info.
Chyba při otevírání následujících souborů.
Fehler beim öffnen der folgenden dateien.
Nastavení aplikací používaných pro otevírání souborů.
Einrichtung der programme, welche zum öffnen von dateien benutzt werden.
Otevírání zabezpečeno.
Verschluss gesichert.
Při otevírání sáčku uchopte obě strany sáčku.
Um den beutel zu öffnen, halten sie ihn an beiden seiten fest.

Výsledek: 264, Čas: 0.0678

Viz také


demokratické otevírání
demokratische öffnung
postupné otevírání trhu
die schrittweise öffnung des marktes stufenweise marktöffnung die schrittweise marktöffnung
dalšímu otevírání trhů
weitere marktöffnung

"Otevírání" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc