OTEVŘELA DO NĚMČINY

Překlad Otevřela do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.1049

Příklady použití Otevřela ve větě a jejich překlady

Öffnen ( otevřít , otevření , otevřete )
Řekl jsem abyste otevřela ty dveře!
Öffnen Sie die Tür, sage ich!
Co kdybys otevřela šampaňské já budu hned zpět.
Öffnen Sie den Champagner, und ich werde gleich zurück.
Aufmachen ( otevřít , otevřete , rozbalit )
Říkám abys otevřela!
Aufmachen, habe ich gesagt!
Potřebuju abys otevřela ústa.
Du musst den Mund aufmachen.
Jiné příklady vět
Otevřela jsem své srdce lháři.
Ich habe mein Herz geöffnet,- für einen Lügner!
Otevřela jsi ji. my jsme přišli.
Du hast sie geöffnet, wir sind hier.
Otevřela sis sirotčinec nebo pečovala o malomocné.
Ein Waisenhaus aufgemacht, um dich um Aussätzige zu kümmern?
Ona otevřela dveře vešla dovnitř.
Und sie öffnete die Tür und ging hinein.
Myslím na to od tý doby co jste mi otevřela.
Ich hatte es schon im Kopf, als Sie aufgemacht haben.
Vaše holka hayley otevřela dveře.
Dein Mädchen Hayley hat die Tür geöffnet.
Jak jsi do háje otevřela ty dveře.
Wie zum Teufel hast du die Tür aufgemacht?
Otevřela jsem to pro tebe.
Ich hab es für Sie geöffnet.
Rakev se otevřela princezna z ní vylezla.
Der Sargdeckel öffnete sich und die Prinzessin kroch heraus.
Ty prázdné společnosti otevřela legálně.
Sie öffnete die Strohfirmen legal.
Naposledy mi otevřela dveře jen v rozevlátém županu.
Beim letzten Mal öffnet sie die Tür... Sie trägt nichts, außer einem tuntigen Bademantel.- Okay.
Otevřela jsem ty dveře.
Ich habe die Tür geöffnet.
Juana otevřela dveře.
Juana hat die Tür aufgemacht.
Ian je tu od té doby co jsem dnes ráno otevřela obchod.
Ian ist hier, seit ich den Laden heute Morgen geöffnet habe.
V 000 je deset stovek to znamená že jsi otevřela deset procent.
In 1000 sind 10 Hunderter enthalten. Du hast also 10% aufgemacht.
Paní hortonová prosil vás abyste otevřela.
Mrs. Horton, öffnen Sie, bitte.
Moje krev otevřela bránu.
Mein Blut öffnet das Portal.
Líbala mě pak mi otevřela poklopec pak.
Sie küßte mich, öffnete meine Hose und, und.
Země se otevřela zahraničnímu obchodu investicím státní podniky byly privatizovány.
Das Land öffnete sich dem Außenhandel, Investitionsfirmen und staatliche Unternehmen wurden privatisiert.
Otevřela jste to.
Haben Sie es aufgemacht?
Otevřela jsem poštu.
Ich hab die Post geöffnet.
Otevřela bys cokoliv s nadpisem navrhované škrty v rozpočtu.
Würden Sie irgend etwas öffnen, mit der Überschrift"Vorgeschlagene Budgetkürzungen"?
Charlotte kingová se konečně otevřela.
Charlotte King öffnet sich endlich.
Otevřela jsem si tu kavárnu se svojí kámoškou boo.
Ich hab das Café mit meiner Freundin Boo aufgemacht.
Chcete abych ji otevřela.
Soll ich sie öffnen?
No tak potřebuju abys otevřela dveře!
Komm schon! Du musst die Tür aufmachen!

Výsledek: 272, Čas: 0.1049

Viz také


zem otevřela
boden und öffnete der boden auftat
se jí otevřela
ich mich öffnete
otevřela jsi ho
du hast ihn geöffnet

"Otevřela" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc