OTEVŘENO DO NĚMČINY

Překlad Otevřeno do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.0593

Příklady použití Otevřeno ve větě a jejich překlady

Offen ( otevřené , otevřen , otevřeně )
Nechte otevřeno.
Bitte offen lassen.
Mělo by být otevřeno.
Müsste offen sein.
Geöffnet ( otevřel , otevřené , otevírat )
Otevřeno od pondělí do pátku 9.00 až 17.00 hod.
Geöffnet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.
Otevřeno od soumraku do úsvitu.
Geöffnet bis zum Morgengrauen.
Bylo otevřeno. nebyly zamčené.
Die Tür war nicht abgeschlossen.
Mám nechat otevřeno nebo chceš zavřít.
Soll ich die Tür offenlassen oder zumachen?
Jiné příklady vět
Hlavní sání otevřeno pane.
Hauptventil offen, Sir.
Otevřeno nebo zavřeno.
Offen oder geschlossen?
U soudu mají dnes otevřeno.
Das Gericht hat heute geöffnet.
Otevřeno bouře.
Offen, Sturm.
Otevřeno pět dní v týdnu.
Fünf Tage in der Woche geöffnet.
Čínská restaurace má otevřeno až do půlnoci.
Chinarestaurants haben bis Mitternacht geöffnet.
Mají otevřeno do dvou.
Hat bis zwei offen.
Ještě je otevřeno.
Immer noch offen.
My máme otevřeno vždycky mccarthy.
Wir haben immer geöffnet, McCarthy.
Zatím nemají otevřeno.
Noch nicht geöffnet.
Myslím že u rubyho mají ještě otevřeno.
Rupert's hat noch offen.
Možná má zastavárna otevřeno.
Vielleicht ist eine Pfandleihe offen.
Máme otevřeno.
Der Zugang ist geöffnet.
Nemůžeš nechat ještě chvíli otevřeno.
Kann du nicht noch ein bisschen länger offen lassen?
Jak to že máte pořád otevřeno.
Dass ihr immer noch geöffnet habt.
Jinde už otevřeno nemaj.
Sonst hat nichts mehr offen.
Restaurace má otevřeno.
Das Restaurant ist geöffnet.
Klepejte bude vám otevřeno.
Klopft an, dann wird euch geöffnet.
Je to otevřeno.
Es ist offen.
V st. kilda bude otevřeno.
St Kilda wird offen sein.
Mají otevřeno celou noc.
Hier ist die ganze Nacht geöffnet.
Je otevřeno.
Ist offen.
Ale nikde nebylo otevřeno.
Aber nichts hatte geöffnet.
Asi je otevřeno.
Ist vermutlich offen.

Výsledek: 267, Čas: 0.0593

Viz také


je otevřeno
es ist offen tür ist offen hast du geöffnet
máte otevřeno
haben sie geöffnet ist die tür schon auf ihr offen habt haben sie offen ihr geöffnet habt
nechat otevřeno
auflassen sie offen lassen sie offenbleibt die tür offenlassen
nech otevřeno
laß die tür offen
mají ještě otevřeno
noch aufhat hat noch offen sie noch offen haben der noch spät geöffnet hat

"Otevřeno" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc