OVŠEMŽE DO NĚMČINY

Překlad Ovšemže do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.1239

Příklady použití Ovšemže ve větě a jejich překlady

Natürlich ( samozřejmě , jistě , jasně )
Ovšemže to vím.
Natürlich weiß ich es.
Ovšemže chci abyste nestíhal Chandlerovou. Měla pravdu.
Natürlich will ich, dass sie die klage gegen detective chandler fallenlassen, sie hatte recht.
Selbstverständlich ( samozřejmě , jistě , přirozeně )
Ovšemže Amerika není říšské Německo.
Selbstverständlich ist amerika nicht das deutsche reich.
Ovšemže ne pane.
Selbstverständlich nicht, sir.
Ovšemže můžeš.
Sicher kannst du.
Ovšemže ne.
Sicher nicht.
Ovšemže jde o ně.
Aber es ist einfach nur darüber.
Ovšemže ano ještě jsem ji viděl.
Aber ja. ja, ich würde sie wiedersehen.
Ovšemže ne.
Gewiss nicht.
Ovšemže vláda USA rozšiřuje své rozpočtové deficity aby vytvořila jistou spodní mez poptávky.
Gewiss, die us-regierung erhöht ihre haushaltsdefizite, um die nachfrage zu stützen.
Jiné příklady vět
Ovšemže je to naléhavé.
Natürlich ist es dringend.
Ovšemže chodím ven.
Natürlich gehe ich aus.
Ovšemže budeme jedinečným nářečím konvenční diplomacie.
Selbstverständlich werden wir darüber reden, in dem spezifischen stil der klassischen diplomatie.
Ovšemže schůdné fiskální devalvace budou svým rozsahem omezené.
Sicher, praktikable abwertungen über die fiskalpolitik hätten einen begrenzten umfang.
Ovšemže pane Ministře.
Selbstverständlich, minister.
Ovšemže bude.
Natürlich nicht.
Ovšemže francouzští nizozemští občané neodpovídali na otázku na niž se odpověď očekávala.
Sicher, franzosen und holländer haben nicht auf die frage geantwortet, die sie beantworten sollten.
Ovšemže jedná se zvláštní případ.
Dies ist selbstverständlich ein besonderer fall.
Ovšemže ne. Nemusíte nám za to platit.
Aber nein, das verkraften wir schon.
Ovšemže ne Mary.
Natürlich nicht, mary.
Ovšemže je tam zlato na ulicích ale nedovolí mu aby si nějaké vzal.
Sicher liegt das gold auf der straße, aber sie werden ihm keins abgeben.
Ovšemže ne.
Selbstverständlich nicht!
Ovšemže jsem.
Natürlich bin ich das.
Ovšemže Chameneí se zdráhá setkávat se nemuslimskými zahraničními lídry.
Sicher, chamenei triff sich nur widerwillig mit nichtmuslimischen ausländischen führern.
Ovšemže je.
Natürlich ist sie das.
Ovšemže byl sanován společně se všemi ostatními fondy peněžního trhu.
Selbstverständlich wurde er zusammen mit allen anderen geldmarktfonds gerettet.
Ovšemže bych rád byl citlivějším otcem.
Selbstverständlich, würde ich es lieben, ein sensibler vater zu sein.
Ne ovšemže ne.
Nein, sicher nicht.
Ne ne ne. Ovšemže mě neobtěžujete.
Nein, natürlich stören sie mich nicht.
Ovšemže chci projít hned teď.
Natürlich versuche ich, vorbei zu kommen. schnell jetzt.

Výsledek: 253, Čas: 0.1239

Viz také


ovšemže ano
aber natürlich natürlich tun sie das doch
ne ovšemže ne
nein , natürlich nicht nein , ist nicht nein , ganz bestimmt nicht naturlich nicht

"Ovšemže" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc