PÁLÍ DO NĚMČINY

Překlad Pálí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.2413

Příklady použití Pálí ve větě a jejich překlady

Brennen ( hořet , pálení , pálí )
Ustupují pálí vlastní pole pečlivě si vybírají místo.
Sie ziehen sich zurück, brennen ihre Felder nieder, suchen sich den Boden gut aus.
Stále mě pálí.
Und sie brennen noch immer.
Heiß ( horké , sexy , horko )
Slunce tak pálí celý den jsem pracoval.
Die Sonne ist so heiß. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.
Vždytˇ to pálí ty idiote!
Das ist zu heiß, du Dummkopf!
Feuern ( vyhodit , střílet , palbě )
Kolik vulkánci obvykle pálí varovných výstřelů.
Wie viele Warnschüsse feuern Vulkanier gewöhnlich?
Phasery pálí kapitáne.
Die Phaser feuern, Captain.
Jiné příklady vět
Čím víc pálí tím míň času máme.
Je mehr es brennt, desto weniger Zeit haben wir.
Pálí to!
Es brennt so!
Poněkud pálí.
Brennt irgendwie.
Pálí to jak čert.
Es ist verflucht heiß.
Pálí mě z tý věci prdel.
Von dem Zeug brennt mir der Arsch.
Všechny pálí.
Sie feuern alle.
Pálí jak čert já vím.
Brennt höllisch, ich weiß.
Přesto to pálí.
Immer noch zu heiß.
Pálí oslepuje.
Brennend. Rasend.
Z toho střídání světla tmy už mě pálí oči.
Bei diesem Licht brennen mir die Augen.
Pálí to.
Brennt es?
Všechny tři kazonské lodě teď pálí na nás kapitáne.
Alle drei Kazon-Schiffe feuern jetzt auf uns.
Hlodají štípou lámou kácejí pálí!
Sie kommen mit Äxten. Nagend, beißend, brechend, hackend, brennend!
Bože ten pálí.
Er ist heiß.
To pálí.
Sie brennen!
Hlodají koušou lámou sekají pálí!
Nagend, beißend, brechend, hackend, brennend!
Hlavní phasery pálí.
Hauptphaser feuern.
Čím víc pálí tím míň času máme.
Je stärker es brennt, desto weniger Zeit haben wir.
To pálí!
Oh, heiß!
Ooh! to pálí. to pálí.
Oh, ganz heiß!
Jeho oči pálí jako oheň.
Seine Augen brennen wie Feuer.
Nevím ale pálí to!
Ich weiß nicht, aber es brennt.
Až mě z toho pálí oči.
Mir brennen sogar die Augen davon.
Pálí pálí pálí pálí.
Heiß, heiß, heiß, heiß.

Výsledek: 263, Čas: 0.2413

Viz také


to pálí
brennt ist scharf ist heiß
pálí to
es brennt ist heiß , was brennt
pálí
brennen mir verbrennen mir

"Pálí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc