PÍŠOU DO NĚMČINY

Překlad Píšou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.1322

Příklady použití Píšou ve větě a jejich překlady

Schreiben ( napsat , psát , dopis )
Někteří píšou knihy jiní hudbu.
Manche schreiben Bücher, andere Musik.
Co píšou.
Was schreiben Sie?
Steht ( je , stojí , píše se )
Koukni tady píšou že to stačí na čtyři porce.
Schau, hier steht, dass es für vier Portionen reicht.
Píšou tu že walter payton byl skvělý tanečník.
Hier steht, dass Walter Payton ein großartiger Tänzer war.
Všechny píšou to stejné.
Alle sagen das gleiche.
Tak to asi píšou každému.
Das sagen die wohl jedem.
Jiné příklady vět
Akorát tu píšou pošta.
Aber hier steht"Postamt.
Tady píšou že byl nahý.
Da steht, er sei nackt gewesen.
Proč píšou ten test v noci.
Warum schreiben die diesen Test nachts?
Co to píšou.
Was schreibt er?
Ve všech knihách které jsem přečetl píšou že ten meč je tady.
Alle Bücher, die ich gelesen habe, sagen, dass das Schwert hier ist.
Lidé píšou o svých psech.
Manche schreiben über ihre Hunde!
Všichni dneska píšou paměti.
Jedermann schreibt seine Memoiren.
Tady píšou že je to dezertní víno.
Hier steht doch, es ist ein Dessertwein.
Výzkum veřejného mínění ukáže co píšou noviny.
Die Umfragen werden beweisen, was die Leitartikel sagen.
Co o nás píšou na internet.
Was schreiben sie über uns im Internet?
Nevadí přečteme si co píšou v novinách.
Sehen wir mal, was die Zeitung schreibt.
Co tam píšou.
Was steht da?
Přečtěte si co píšou kritici.
Lesen Sie, was die Kritiker sagen.
Myslela jsem že muži vždycky píšou ženám vzkaz když jim posílají dary.
Dachte, Männer schreiben Briefe, wenn sie Damen was schicken.
Kotě tady píšou že to stojí 30 000 franků.
Schatz, hier steht, es kostet 30.000 Francs.
Je mi to všechno jedno co o mě píšou.
Im Grunde ist es... ist es mir völlig egal, was man über mich schreibt.
Tohle píšou už celé hodiny.
Das hier schreiben sie schon seit Stunden.
To tady píšou.
So steht es hier.
Co tam píšou.
Und was steht da?
Někdy lidé píšou na internetu takové věci.
Manchmal schreiben Leute so etwas im Internet.
Píšou tady že čtou nietzscheho.
Hier steht, die haben Nietzsche gelesen.
Občas lidi píšou takové věci na internetu.
Leute schreiben so etwas im Internet.
Tady to píšou v guardianu.
Hier! Es steht im "Guardian.
Puberťáci píšou kraviny.
Teenager schreiben Schwachsinn.

Výsledek: 268, Čas: 0.1322

Viz také


píšou jen
es hieß nur steht nur
píšou si
simsen die sich schreiben sich
tady píšou že
hier steht , dass hier steht doch hier wird gesagt , dass in der zeitung steht , dass
co tam píšou
was steht da was steht darin was steht drin
píšou že to
da steht , sie steht , es
píšou o tobě
schreiben das über dich

"Píšou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc