PÍSNĚ DO NĚMČINY

Překlad Písně do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.1406

Příklady použití Písně ve větě a jejich překlady

To je ze tvé písně že jo.
Mir fiel dein Lied ein. Du sagtest.
Vložila všechno co měla do zpívání té písně vy nemáte na to co říct.
Sie hat bei diesem Lied alles gegeben. Und Sie haben nichts zu sagen.
Do jaký písně.
Welcher song?
Všechny písně všech australských umělců.
Sie haben jeden Song von jedem australischen Künstler.
Písně tančení... co na tom může být špatného.
Gegen Singen und Tanzen ist doch wirklich nichts zu sagen.
Poslouchej písně bohů.
Höre die Götter singen.
Jiné příklady vět
Příběhy byly rozpovedané písně byly nazpívané sochy byly postaveny.
Geschichten wurden erzählt, Lieder wurden gesungen, Statuen wurden gebaut.
Kdyby moje srdce mohlo psát písně zněly by nějak takhle.
Wenn mein Herz Songs schreiben könnte, würden sie sich so anhören.
Budou o tobě psát písně.
Wir schreiben Lieder über Sie.
Chystal jsem se o tobě psát písně.
Ich wollte Lieder über Sie schreiben.
Jeho písně jsou jako vize toho jak se věci ve skutečnosti mají.
Seine Songs sind eine Vision, wie die Dinge wirklich sind.
Vaše písně glorifikují životní styl točící se kolem gangů zbraní drog.
Aber Ihre Songs verherrlichen einen Lebensstil voller Gangs, Waffen, Drogen.
Jaké další písně znáš.
Welche Lieder kennst du noch?
Jejich písně probudí překrásné květiny.
Ihre Lieder wecken die schönen Blumen.
Písně o sexu.
Songs über Sex.
Napsali o něm písně.
Sie schrieben Lieder über ihn.
Po staletí tu byly písně o lidech co přijde v noci oknem k tobě domů.
Es gibt seit Jahrhunderten Songs über Leute, die nachts an deinem Fenster erscheinen.
Z písně toho jména.
Aus dem gleichnamigen Lied.
Vtom zkrušila mě zčistajasna osudné písně slova.
Und die Worte dieses verhängnisvollen Liedes"Überkommen mich wie ein Schauder.
Pěvci o něm budou psát písně.
Barden werden Lieder über ihn schreiben.
Zpívání písně.
Song einen Sing.
písně jsou milostné dopisy aréna je naše ložnice.
Meine Songs sind Liebesbriefe, und die Konzerthalle ist unser Schlafzimmer.
Jako valkýry zpívají své písně.
Die Walküren singen ihr Lied.
Kdo teď bude poslouchat mé písně.
Wer wird jetzt meinen Liedern zuhören?
Zpěv ruské písně.
Singt russisches Lied.
O čem jsou ty písně.
Worum geht es in diesen liedern?
Myslím si že básník vzal slova přímo z písně od bee gees.
Ich glaube, dass der Autor diese Worte aus einem Bee Gees Song geklaut hat.
Oslavné písně krásné tváře.
Aufreizende Lieder, hübsche Gesichter.
Divné písně ve vzduchu. ten pocit jako stín ... jdoucí po duši.
Sonderbaren Songs in der Luft und dieses Gefühl wie ein Schatten vorbei über die Seele.
Bože chraň mě od této písně.
Gott bewahre mich vor diesem Lied.

Výsledek: 265, Čas: 0.1406

Viz také


psát písně
songs schreiben lieder schreiben

S Synonyma "písně"


"Písně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc