PŘÍLIŠ BRZY DO NĚMČINY

Překlad Příliš Brzy do Němčiny

Výsledek: 272, Čas: 0.0842

zu früh (194) zu schnell (7) verfrüht (3)

Příklady použití Příliš Brzy ve větě a jejich překlady

Zu früh
Možná příliš brzy.
Vielleicht zu früh.
Je to ale příliš brzy sám jste to řekl.
Aber es ist zu früh. Das sagten Sie doch selbst.
Zu schnell
Nezvedej sklenku příliš brzy protože tenhle podfuk je podfuk.
Erheben Sie die Gläser nicht zu schnell, denn dieser Trick ist auch ein Trick gewesen.
Říkám tomu příliš mnoho příliš brzy mučené srdce ubývajícího měsíce.
Es heißt"Zu viel, zu schnell, gequälte Seele, abnehmender Mond.
Jiné příklady vět
Pak jste to řekl příliš brzy.
Dann hast du zu früh gesprochen.
Na takové soudy je příliš brzy.
Solche Beurteilungen sind verfrüht.
Zavěsil příliš brzy.
Sie haben zu schnell aufgelegt.
Ne je příliš brzy.
Nein. Es ist zu früh.
Někteří zapomínají příliš brzy.
Manche vergessen zu schnell.
Pro mě není nikdy příliš brzy.
Dafür ist es nie zu früh.
Ne děkuji to je pro mě příliš brzy.
Nein, danke, es ist zu früh für mich.
Na oslavy je ale ještě příliš brzy.
Zum Feiern ist es allerdings noch zu früh.
Tento den přišel příliš brzy.
Dieser Tag ist zu früh gekommen.
Šlo o odvážnou snahu která přišla příliš brzy.
Es war ein mutiger Versuch, der zu früh kam.
No ve středu je příliš brzy.
Na ja, ist Mittwoch zu früh.
Moje nebohá sestra zemřela bohužel příliš brzy.
Meine arme Schwester starb leider zu früh.
Možná jsem mu dovolila nastěhovat se příliš brzy.
Vielleicht habe ich ihn zu früh einziehen lassen.
Ne to je příliš brzy.
Nein, das ist zu früh.
Příliš pozdě na včerejšek příliš brzy na zítřek.
Zu spät für gestern, zu früh für morgen.
Je příliš brzy.
Das ist zu früh.
Manon je příliš brzy.
Manon, es ist zu früh.
Povolali jsme vás příliš brzy.
Wir haben Sie zu früh gerufen.
Třebaže byl očekáván větší účinek na úplné hodnocení je ještě příliš brzy.
Obwohl größere Auswirkungen erwartet wurden, ist es noch zu früh für eine umfassende Beurteilung.
Promiň. příliš brzy.
Tut mir leid, zu früh.
Jsme přesvědčeni že to je příliš náhle příliš brzy příliš mnoho.
Wir denken, dies ist zu schnell, zu unmittelbar und zu viel.
Podle mě je na operaci příliš brzy.
Es ist zu früh zum Operieren.
Trochu víc příliš brzy.
Ein bißchen zu viel zu früh.
Myslím že je příliš brzy.
Sie wird allzu bald kommen,
Protože příliš brzy přijde den... kdy žádné změny nezbydou.
Weil viel zu früh wird der Tag kommen... nach welchem es keine Änderung mehr geben wird.
Zaprvé přišla příliš brzy.
Erstens wurde er zu früh eingereicht.

Výsledek: 272, Čas: 0.0842

"Příliš brzy" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc