PŘEDČASNÉ DO NĚMČINY

Překlad Předčasné do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.1502

Příklady použití Předčasné ve větě a jejich překlady

Voreilig ( předčasné , ukvapený , rychle )
To je trochu předčasné ne.
Ein bisschen voreilig, oder nicht?
Uh možná to bylo malinko předčasné.
Wir waren wohl etwas voreilig.- Ja, wir sollen gehen.
Früh ( brzy , ráno , předčasné )
Možná trošku předčasné tvrzení ale asi ano.
Etwas früh, um das sagen zu können, aber ich glaube schon.
Trochu předčasné.
Etwas früh.
Předčasné vystřelení.
Vorzeitige Schleuderung.
Zvláštní pozornosti vyžaduje vyhlídka na předčasné volby.
Die Aussicht auf vorzeitige Neuwahlen erfordert besondere Aufmerksamkeit.
Verfrüht ( předčasné , brzy , předčasně )
Ovšem podle předpisů je to poněkud předčasné.
Es ist etwas verfrüht, wenn wir korrekt sein wollen.
Podle mého názoru je předčasné žádat komisi aby předložila horizontální nástroj.
Aus meiner Sicht wäre es verfrüht, die Kommission aufzufordern, ein horizontales Instrument vorzulegen.
Premiérovu rezignaci rozpuštění parlamentu předčasné volby stručně řečeno demokracii.
Den Rücktritt des Premierministers, die Auflösung des Parlaments, vorgezogene Wahlen- kurzum: Sie fordern Demokratie.
Možná by nejlepším rámcem pro takové demokratické zamyšlení byly předčasné volby.
Der beste Rahmen für ein solches demokratisches Nachdenken wären vielleicht vorgezogene Wahlen.
Übereilt ( předčasné , unáhlené )
Je předčasné dnes spekulovat o tom jak budou na náš postup reagovat.
Es ist übereilt, heute darüber zu spekulieren, wie sie auf unseren Ansatz reagieren werden.
Jsem proti tomu pane na základě toho že je to předčasné.
Ich bin dagegen, Sir, weil es übereilt wäre.
Jiné příklady vět
Přerušení nebo předčasné ukončení léčby somatropinem může narušit úspěch léčby růstovým hormonem.
Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung mit Somatropin kann den Erfolg der Wachstumshormontherapie beeinträchtigen.
Teď se zdá že to bylo předčasné.
Die Aussage scheint verfrüht gewesen zu sein.
Předčasné přijetí.
Vorzeitige Zulassung.
Může to být předčasné.
Das ist vielleicht verfrüht.
Máte nárok na předčasné propuštění tak si promluvme jak vás odsud dostat.
Sie kommen für vorzeitige Entlassung in Frage. Besprechen wir, wie wir Sie hier rauskriegen.
Je však předčasné odepisovat ji jako nezdar.
Doch ist es voreilig, sie als gescheitert abzuschreiben.
Předčasné vymazání údajů.
Vorzeitige Löschung der Daten.
Je to předčasné ale chtěla jsem.
Es ist voreilig, aber ich wollte.
Jestli nevyleze do zítřka máš předčasné vánoce folke.
Wenn er morgen nicht aufmacht, haben Sie dieses Jahr früh Weihnachten, Folke.
Podobné sebeuspokojení je však předčasné.
Doch diese Selbstzufriedenheit ist verfrüht.
Zdá se že to loučení bylo trochu předčasné.
Der Abschied war wohl etwas verfrüht.
Není to poněkud předčasné?
Ein bisschen voreilig,
Žádné předčasné závěry.
Keine voreiligen Schlüsse!
EL pane předsedající před několika dny vyhlásila vláda pana gruevskiho předčasné volby.
EL Herr Präsident, vor wenigen Tagen gab die Regierung von Herrn Gruevski vorzeitige Neuwahlen bekannt.
Opatrně abys tam toho nedal moc. nechceme předčasné oživení.
Nicht zu viel, wir wollen keine vorzeitige Wiederbelebung riskieren.
To bylo trochu předčasné.
Das war ein bisschen voreilig.
Těžko ta tetování nelze vnímat jako předčasné parte.
Es ist schwer, diese Tattoos nicht als verfrühte Todesanzeigen zu sehen.
Nemyslíte že je to trochu předčasné viktorie.
Glauben Sie nicht, Victoria, dass es ein bißchen verfrüht ist?

Výsledek: 268, Čas: 0.1502

Viz také


předčasné volby
vorgezogene wahlen vorzeitige neuwahlen vorgezogene neuwahlen
předčasné smrti
frühen tod vorzeitigen tod
by bylo předčasné
ist viel zu früh verfrüht wäre es verfrüht ist zu diesem zeitpunkt verfrüht

"Předčasné" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc