PŘEDSTAV DO NĚMČINY

Překlad Představ do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.1084

Příklady použití Představ ve větě a jejich překlady

Stell dir vor
Představ si to jako bys byla zabalená v matraci.
Stell dir vor, du wärst in eine Matratze gewickelt.
Představ si pan svatoušek pracuje u funebráků.
Der Herr Fromm, stell dir vor, der arbeitet beim Beerdigungsinstitut.
Stellen ( subjekty , místech , orgány )
Představ si ty možnosti.
Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor.
Představ si barvu jejích vlasů.
Stellen Sie sich die Farbe ihrer Haare vor.
Vorstellungen ( představy , myšlenky , názory )
Naznačili jen několik mlhavých představ státních intervencí ve prospěch chudých potřebných.
Sie äußerten nur ein paar vage Vorstellungen von staatlicher Hilfe für die Armen und Bedürftigen.
Co když jsou některé z našich základních představ o obezitě prostě mylné.
Was wäre, wenn unsere elementaren Vorstellungen über Adipositas schlichtweg falsch sind?
Ideen ( nápady , myšlenky , ideje )
Strategie EU 2020 v této souvislosti obsahuje několik představ o budoucí SZP.
In dieser Hinsicht beinhaltet die EU-Strategie 2020 einige Ideen zur künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik GAP.
Existuje o tom několik představ.
Es gibt verschiedene Ideen.
Jiné příklady vět
Představ si kdyby ji zabili.
Stell dir vor sie würde ermordet werden.
Představ si jaký bychom mohli vést život.
Stellen Sie sich das Leben vor, dass wir führen könnten.
Představ si vzít tak skromnost pana plumptrea.
Stell dir vor, man nähme Mr. Plumptrees Bescheidenheit.
Představ si kdybys mi věřil to vejce chránil.
Stell dir vor, du hättest mir geglaubt und das Ei beschützt.
Představ si to v asijském stylu koberec jako bílé moře!
Stellen Sie sich eine pan-asiatischen Einrichtung vor, und der Teppich wäre ein Meer aus Weiß!
Pacient vykazuje známky paranoii klamných představ hyperaktivity tendence k výbuchům násilného chování.
Der Patient zeigt Paranoia, wahnhafte Fantasien, Hyperaktivität, Tendenz zu gewaltsamen Ausbrüchen.
Tyto smlouvy totiž žily ve stínu naší každodenní politiky představ mediálních cyklů.
Diese Verträge fristeten ein Dasein im Schatten unserer tagtäglichen Politik, Vorstellungen und Medienzyklen.
Přidala jsem tam pár představ.
Sie ist teilweise wahr, gemischt mit'n paar Fantasien.
Byla jsem mladá plna romantických představ.
Aber ich war jung und voller romantischer Vorstellungen.
Mám hlavu plnou představ.
Mein Geist ist voller Bilder.
Představ si až ji dostane do rukou amanda.
Stell dir vor, was daraus wird, wenn Amanda es in die Finger bekommt.
Představ si nejlepší sex co jsi kdy měl.
Stellen Sie sich den besten Sex, den Sie jemals hatten.
Ze záznamů misí osobních deníků holografických programů našich představ.
Aus unseren Missionsberichten, Holodeckprogrammen, Fantasien.
Dovolte mi uvést pár příkladů určitých radikálních představ o samořízení.
Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele von drastischen Vorstellungen von Eigenregie geben.
Představ si to poprvé. rostou zuby.
Stellt euch das vor, zum ersten Mal Zähne zu machen.
Představ si být nevidomý neschopný vidět překrásný den jako dnes.
Stell dir vor, blind zu sein und so einen schönen Tag nicht sehen zu können.
Představ si jakou by to udělalo pohromu.
Stellen Sie sich das Chaos vor, das es verursachen würde.
Můžeme se chytit do našich představ.
Wir verfangen uns in unseren Fantasien.
Ne při probouzení představ.
Aber nicht im Anregen der männlichen Fantasie.
Představ si mé překvapení když jsem zjistil že jsi v berlíně.
Stellen Sie sich meine Überraschung vor, zu hören, dass Sie hier in Berlin sind.
Představ si to.
Stellt euch das vor.
Představ si držet ve své ruce tlukot srdce každého daleka na skaro.
Stell dir vor, du hältst jeden Herzschlag jedes Daleks auf Skaro in deinen Händen.

Výsledek: 260, Čas: 0.1084

Viz také


představ komise
vorstellungen der kommission
představ si to
stell dir das stellen sie sich das
jen si představ
stell dir vor denk nur
představ si mě
stell dir mich stell dir vor , ich frag mal mich
představ si ho
stell dir vor , er stell ihn wurflinie vor stellt ihn euch
představ si čeho
stell dir vor , was

"Představ" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc