PŘEJDE DO NĚMČINY

Překlad Přejde do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.0968

vorbei (21) geht vorbei (29) geht vorüber (20) vergeht (13) wird vorbeigehen (10) übergeht (4) wechselt (2) geht wieder weg (2)

Příklady použití Přejde ve větě a jejich překlady

Vorbei ( konec , po všem , skončí )
Jakmile nevolnost přejde půjdete si do stanu pro zásoby instrukce.
Sobald die Übelkeit vorbei ist, geht für Vorräte und Instruktionen zum Zelt.
Až tohle všechno přejde. rád bych tě někam vzal.
Wenn die ganze Sache vorbei ist, möchte ich mit dir wegfahren.
Geht vorbei
To přejde.
Das geht vorbei.
Přejde to.
Das geht vorbei.
Přejde to.
To přejde.
Sie geht vorüber.
Vergeht ( přejde , plyne , ubíhá )
Někdy přejde celý den aniž bych mluvil s jiným člověkem.
Manchmal vergeht ein ganzer Tag, ohne dass ich mit einem anderen menschlichen Wesen gesprochen habe.
To přejde samo.
Es vergeht von alleine.
Wird vorbeigehen
To přejde harolde.
Es wird vorbeigehen, Harold.
To přejde madam uvidíte.
Das wird vorbeigehen, Ma'am, Ihr werdet sehen.
Geht wieder weg
To přejde.
Das geht wieder weg.
To nic není. to přejde.
Es ist okay, es geht wieder weg.
Jiné příklady vět
Obojí přejde.
Beides geht vorbei.
Přejde to jako většina bouří.
Das geht vorbei wie die meisten Stürme.
Přejde to.
Es geht vorüber.
Za minutku to přejde.
Atmen Sie. Es ist gleich vorbei.
Přejde to.
Es geht vorbei.
Časem to přejde.
Das geht vorüber.
To přejde madam.
Das geht vorüber, Madame.
Pojď za chvilku to přejde.
Komm, ist gleich vorbei.
Bolest přejde jeane. krása zůstává.
Schmerz vergeht, Jean, aber Schönheit besteht weiter.
To přejde.
Es geht vorbei.
Musíme jane najít než přejde k plánu c.
Wir müssen Jane finden, bevor er auf Plan C übergeht.
To přejde.
Es geht vorüber.
To přejde.
Es wird vorbeigehen.
Bože kéž bych tě tady mohl zamknout než přejde úplněk.
Ich wünschte, ich könnte dich, bis der Vollmond vorbei ist, hier einschließen.
Tak za týden to přejde.
Das vergeht schon bald wieder, in einer Woche oder so.
Přejde to.
Das geht vorbei.
Běžel jsem do kabinky zvracel jsem počkal jsem až to přejde.
Ich ging in die Kabine, ich übergab mich und ich wartete, bis es vorbei war.
To přejde.
Das geht vorbei.

Výsledek: 263, Čas: 0.0968

Viz také


přejde to
es geht vorüber das geht vorbei es geht vorbei es wird vorbeigehen
bouře přejde
der sturm vorübergezogen ist der sturm vorüberzieht sturm nachlässt
ale to přejde
aber das geht vorbei doch das wird vorübergehen aber es geht vorbei aber das geht vorüber
ono to přejde
davon gehe es wird vergehen dies wird auch vorübergehen

S Synonyma "přejde"


"Přejde" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc