PŘEJI VÁM DO NĚMČINY

Překlad Přeji Vám do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.1098

ich wünsche ihnen (157) haben sie (4) ich wünsch euch (2) ich wünschen ihnen (3)

Příklady použití Přeji Vám ve větě a jejich překlady

Přeji vám hodně zdaru na vašem zasedání dne 15. prosince.
Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Treffen am 15. Dezember.
Přeji vám příjemnou cestu do laponska.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise nach Lappland.
Haben sie
Přeji vám pěkný den.
Haben Sie einen schönen Tag.
Přeji vám nádherné vánoce.
Haben Sie ein wundervolles Weihnachten.
Ich wünsch euch
Přeji vám oběma hodně štěstí.
Ich wünsch euch zwei Glück.
Přeji vám hodně štěstí.
Ich wünsch euch viel Glück.
Ich wünschen ihnen
Přeji vám hodně úspěchů především pomoc boží.
Ich wünschen Ihnen allen Erfolg, und vor allem möge Gott Ihnen beistehen.
Přeji vám hodně štěstí vaše excelence.
Ich wünschen Ihnen viel Glück, Eure Exzellenz.
Jiné příklady vět
Přeji vám klid pokoj.
Ich wünsche Ihnen Frieden.
Přeji vám brzké uzdravení.
Ich wünsche Ihnen baldige Genesung,
Přeji vám hezký den.
Haben Sie noch einen schönen Tag.
Přeji vám hezký odpojený víkend.
Haben Sie ein schönes, elektronikfreies Wochenende.
Přeji vám hodně štěstí.
Ich wünsche ihnen viel Glück!
Přeji vám hodně štěstí.
Ich wünschen Ihnen alles Gute.
Pane předsedající přeji vám rychlé zotavení.
Herr Präsident, ich wünsche Ihnen eine rasche Genesung.
Přeji vám vše nejlepší davide.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, David.
Přeji vám při této snaze mnoho úspěchů.
Ich wünsche Ihnen bei diesem Unterfangen viel Erfolg.
Přeji vám příjemný let.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug.
Přeji vám větší štěstí.
Ich wünsche Ihnen mehr Glück.
Paní grybauskaitėová přeji vám v nadcházejících volbách největší úspěch.
Frau Grybauskaitė, Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den bevorstehenden Wahlen.
Přeji vám dobrý den.
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.
Přeji vám hodně štěstí madam.
Ich wünsche Ihnen Glück, Ma'am.
Přeji vám oběma hezký den.
Ich wünsche Ihnen beiden einen guten Tag.
Přeji vám mnoho úspěchů.
Ich wünsche ihnen viel Erfolg.
GA přeji vám zítra hodně štěstí.
GA Ich wünsche Ihnen morgen viel Glück.
Přeji vám jen štěstí.
Ich wünsche Ihnen nur das Beste.
Paní komisařko přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci.
Herr Kommissar, ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbeit.
Přeji vám vše nejlepší.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Děkuji za vaši pozornost přeji vám mnoho úspěchů.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Přeji vám hodně štěstí.
Da wünsche ich Ihnen Glück.

Výsledek: 262, Čas: 0.1098

Viz také


přeji vám pěkný
ich wünsche euch einen schönen haben sie einen schönen ich wünsche einen guten
přeji vám hodně štěstí
ich wünsche ihnen viel glück ich wünsche ihnen alles gute ich wünsch ihnen viel glück
přeji vám mnoho úspěchů
ich wünsche ihnen viel erfolg ich wünsche ihnen jeden erdenklichen erfolg wünschen für ihren weiteren erfolg wünschen ihnen viel erfolg
přeji vám dobrou noc
ich wünsche eine angenehme nacht ich wünsche euch eine gute nacht ihnen auch gute nacht
přeji mu
wünsche ihm
přeji hezký den
ich wünsche einen schönen tag haben sie einen schönen tag haben sie einen guten tag ihnen noch einen schönen tag

"Přeji vám" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc