PŘEKVAPIVĚ DO NĚMČINY

Překlad Překvapivě do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.5542

Příklady použití Překvapivě ve větě a jejich překlady

Erstaunlich ( úžasné , skvělé , překvapivě )
Jsi překvapivě klidný tati.
Du bist erstaunlich gelassen, Papa.
Překvapivě dobrém.
Erstaunlich gut.
Überraschenderweise ( překvapivě , kupodivu , překvapivé )
Překvapivě sofistikovaný software.
Überraschenderweise eine ausgeklügelte Software.
Překvapivě ano.
Überraschenderweise ja.
Erstaunlicherweise ( překvapivě , kupodivu , pozoruhodné )
Překvapivě nemá poškozenou páteř ale hlava to odnesla dost zle.
Erstaunlicherweise hat sie keinen Wirbelsäulenschaden, aber... ihr Kopf ist nicht okay.
Překvapivě šlapky jsou levnější.
Erstaunlicherweise... sind Nutten billiger.
Überraschend ( překvapivě , překvapivé , překvapení )
Nepříliš překvapivě později nikdy nepřišlo.
Und wenig überraschend kam Später nie.
Překvapivě tichá.
Überraschend ruhig.
Překvapivě může být tato otázka také zodpovězena ještě ne.
Interessanterweise... kann diese Frage ebenfalls mit"noch nicht" beantwortet werden.
Tak se sami nazývají přestože překvapivě ne všichni guidos jsou z italského úpadku.
So nennen sie sich selbst, obwohl interessanterweise nicht alle Guidos italienischer Herkunft sind.
Pak překvapivě byl signál přerušený.
Dann, Überraschung, wurde das Signal blockiert.
Mediální šílenství kolem řezníka ze zálivu se nám vrátilo jako bumerang. překvapivě.
Der Medien-Hype über den Bay Harbor Butcher fällt wieder auf uns zurück- welche Überraschung.
Jiné příklady vět
Překvapivě hloupá.
Überraschend dumm.
Máš překvapivě málo odpovědí.
Du hast erstaunlich wenig Antworten.
Překvapivě dobré.
Überraschend gut.
Překvapivě dobře.
Erstaunlich gut.
Překvapivě kulatý obličej.
Überraschend rundes Gesicht?
Překvapivě ne.
Überraschenderweise nicht.
Překvapivě vaše aplikace získala desetkrát větší počet stažení než u ostatních týmů.
Erstaunlicherweise haben eure App zehn Mal mehr Leute runtergeladen als alle anderen Apps.
Sukně byla překvapivě pohodlná ale ne.
Der Rock war erstaunlich bequem, aber nein.
Překvapivě halucinuje za jistých podmínek sám mozek zdravého člověka.
Überraschenderweise halluziniert unter bestimmten Bedingungen selbst das Gehirn gesunder Menschen.
Byl jsi překvapivě slabý.
Überraschend schwach sind Sie,
Ale na konci překvapivě lidi to opět dokázali.
Letzten Endes aber, erstaunlicherweise, haben es die Leute wiederum geschafft.
Musím říct dan byl překvapivě dobrej ve všem co jsme dělali.
Ich muss sagen, Dan war erstaunlich gut bei allem, was wir getan haben.
Překvapivě dobře.
Überraschend gut.
Překvapivě překvapivě.
Überraschung, Überraschung.
Překvapivě není fanouškem tvé práce.
Überraschenderweise ist er kein besonderer Fan Ihrer Arbeit.
Překvapivě ani nepožádal o vaše okamžité propuštění.
Erstaunlicherweise hat er nicht Ihre umgehende Entlassung verlangt.
Je to překvapivě neoterické dílo.
Das habe ich. Ich fand es überraschend neoterisch.
Waverider překvapivě není zničen kapitáne.
Die Waverider wurde überraschenderweise nicht zerstört, Captain.

Výsledek: 256, Čas: 0.5542

Viz také


"Překvapivě" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc