PŘESTÁVKU DO NĚMČINY

Překlad Přestávku do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.2957

Příklady použití Přestávku ve větě a jejich překlady

Pause ( přestávku , pauzu , odpočinek )
Dobře uděláme si 10 minut přestávku.
Gut, wir machen 10 Minuten Pause.
Teď máme přestávku.
Wir machen gerade Pause.
Unterbrechung ( přerušení , ruším , přestávku )
Vaše ctihodnosti musím vás požádat o krátkou přestávku.
Euer Ehren, ich muss um eine kurze Unterbrechung bitten.
Díky našemu sponzorovi louisovi za příjemnou přestávku.
Wir danken unserem Sponsor Louis für diese reizende Unterbrechung.
Eine pause ( přerušení , ruším , přestávku )
Můžeme si udělat přestávku vaše ctihodnosti.
Wir können eine Pause machen, Euer Ehren.
Chytil jsem přestávku na společnosti.
Ich fing eine Pause bei der Firma.
Eine auszeit ( přerušení , ruším , přestávku )
Domácí tým žádá přestávku.
Heimmannschaft möchte eine Auszeit.
Mamka potřebuje přestávku.
Mommy braucht eine Auszeit.
Jiné příklady vět
Má teď přestávku.
Er hat gerade Pause.
Jdi do kouta máš přestávku.
In die Ecke, es ist Auszeit.
Myslím že si můžete udělat přestávku trochu dřív.
Ich denke, Sie können etwas früher Pause machen.
Vaše ctihodnosti krátkou přestávku.
Euer Ehren, eine kurze Unterbrechung.
Uděláme si krátkou přestávku.
Machen wir eine kurze Pause.
Udělala jsem si zaslouženou přestávku.
Ich mache eine wohlverdiente Pause.
Hej zvládla jste to právě si dáváme přestávku.
Hey! Sie sind gekommen! Wir machen gerade Pause.
Máme přestávku.
Wir haben Pause.
Musím to zdokumentovat než bude mít krupiér přestávku.
Ich muss dieses Dokument vor, dass Händler bekommt seine Pause.
Dej mi tu zatracenou přestávku.
Gib mir eine verdammte Pause.
Půjdeme na přestávku ven až budou všichni hotoví.
Wir gehen zur Pause raus, wenn alle bereit sind.
Potřebuju přestávku.
Ich brauche eine Pause.
Čas na přestávku.
Zeit für eine Pause.
Chceme přestávku.
Wir möchten eine Pause.
Já potřebuji přestávku.
Ich brauche eine Pause.
Uděláme si přestávku.
Machen wir eine Pause.
Mně se zdá že potřebuješ přestávku.
Ich glaube, Sie brauchen eine Pause.
Dobře uděláme si přestávku týme.
Ok, wir machen eine Pause, Leute.
Časovač pro krátkou přestávku byl vynulován.
Der Zeitmesser für kurze Pausen wurde zurückgesetzt.
Ne vaše ctihodnosti ale já asi budu potřebovat přestávku.
Nein, Euer Ehren, aber ich brauche eine Unterbrechung.
Dáme si přestávku.
Lass uns eine Pause machen.
Mohla by sis udělat s lisou přestávku zhasnout prosím.
Kann ich dich und Lisa kurz unterbrechen und euch bitten, das Licht auszuschalten?

Výsledek: 258, Čas: 0.2957

Viz také


minut přestávku
minuten pause einen fünf-minuten-pause fünf minuten halt
malou přestávku
kleine pause
potřebuješ přestávku
brauchst du eine pause
přestávku na oběd
mittagspause gerade pause wir gegen arbeitsgesetze

"Přestávku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc