PŘESTALI DO NĚMČINY

Překlad Přestali do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.1069

Příklady použití Přestali ve větě a jejich překlady

Aufhören ( přestat , skončit , nechat )
Chci aby mě přestali sledovat.
Aufhören, mich zu beschatten.
Potřebuji abyste se přestali bát že dostanete padáka.
Sie müssen aufhören, sich um Ihren Job zu sorgen.
Ale rodiče se mnou přestali mluvit když jsem ze zdrávky přešel na kreativní psaní.
Aber meine Eltern reden nicht mehr mit mir, seitdem ich das Medizinstudium abbrach.
Lidé přestali myslet na věčnost začali se soustředit na hodiny.
Man denkt nicht mehr über die Ewigkeit nach. Sie konzentrierten sich auf die Stunden.
Nicht ( nemůžu , nikoli , to není )
V lednu přestali topit tak jsem si tady postavila stan.
Ab Januar wird nicht geheizt, seit dem zelte ich hier.
Řeknu jim aby si přestali dělat tolik starostí.
Und dass er sich nicht so viele Sorgen machen soll.
Chci ti jen říct že jsme přestali hledat.
Wir wollten dir nur sagen, dass wir die Suche aufgegeben haben.
Všichni jsme už přestali doufat.
Wir haben die Hoffnung aufgegeben.
Dobře přestali střílet.
In Ordnung, Feuer einstellen.
Chci abyste všichni přestali s tím co děláte.
Ich möchte das Sie alle Arbeiten einstellen.
Jiné příklady vět
Ennisové přestali používat energetické zbraně již před staletími nejsou dostatečně účinné.
Die Ennis benutzen solche Waffen schon seit Jahrhunderten nicht mehr- sie richten nicht genug Schaden an.
Svět by byl mnohem bezpečnější kdybyste s nimi přestali bojovat.
Die Welt wäre wesentlich ungefährlicher, wenn ihr aufhören würdet, gegen sie zu kämpfen.
Jsme geneticky naprogramovaní abychom v pětadvaceti přestali stárnout.
Wir sind genetisch darauf programmiert, mit 25 nicht mehr zu altern.
Já jen chci aby se dva mí nejlepší přátelé přestali hádat.
Ich will einfach nur, dass meine zwei besten Freunde aufhören, zu streiten.
Nařídím aby přestali pálit až oni přestanou pálit na nás.
Ich lasse das Feuer einstellen, wenn sie ihr Feuer einstellen.
Řekl jim aby přestali střílet.
Er befahl ihnen, aufhören zu schießen.
Když nás to omrzelo přestali jsme ho volat.
Als der Scherz ein alter Hut wurde, riefen wir ihn nicht mehr.
Kdyby přestali myslet koulema byli by o moc víc rozvinutí.
Wenn sie nicht mit ihren Eiern denken würden... wären sie auf einer anderen Entwicklungsstufe.
Ti broučci se přestali hýbat.
Sie bewegen sich nicht mehr.
Myslím že je na čase abychom ho oba přestali hýčkat.
Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir beide aufhören, ihn zu verhätscheln.
Dobrá tak proč jsme je přestali vyslýchat.
Okay, warum haben wir aufgehört, sie zu befragen?
Holly s těmi pokusy už přestali.
Holly, alle diese Experimente wurden aufgegeben.
Tak abychom snad přestali žvanit.
Vielleicht sollten wir mit dem Quatschen aufhören.
Přestali střílet.
Sie feuern nicht mehr.
Ne jenom přestali mluvit.
Nein, sie unterhalten sich nur nicht.
Čím víc jsem prosila aby přestali tím víc mi ubližovali.
Je mehr ich sie gebeten habe, aufzuhören, desto mehr haben sie mir wehgetan.
Proč jste přestali jíst.
Warum habt ihr aufgehört zu essen?
Tak dlouho jste se nám neozvali že jsme přestali doufat.
Wir haben lange nicht von Ihnen gehört und die Hoffnung aufgegeben.
Kdy ti lidi přestali ubližovat.
Wann hat man aufgehört, dir wehzutun?
Řekněte svým lidem aby přestali střílet přestaňte střílet.
Unsere Leute sollen Feuer einstellen.

Výsledek: 272, Čas: 0.1069

Viz také


přestali střílet
aufgehört zu schießen sie haben aufgehört zu feuern sie feuern nicht mehr
lidi přestali
die menschen haben aufgehört leute würden aufhören irgendwer nicht

"Přestali" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc