PŘIJEDU DO NĚMČINY

Překlad Přijedu do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.4499

Příklady použití Přijedu ve větě a jejich překlady

Přijedu tam.
Ich komme hin.
Hned přijedu.
Ich komme sofort.
Marie přijedu jak jen to pùjde.
Marie, ich werde sobald wie möglich da sein.
Přijedu sem každé léto.
Ich werde jeden Sommer herkommen.
Ich bin
Přijedu nejpozději zítra večer.
Ich bin spätestens morgen Abend bei dir.
Přijedu tam.
Ich bin dabei!
Jiné příklady vět
Přijedu tam.
Ich komme'rein.
Přijedu na sanjayovu svatbu.
Ich komme für Sanjays Hochzeit nach Hause.
Hned přijedu.
Ich komm sofort.
Přijedu k tobě.
Ich werde zu Ihnen kommen.
Přijedu zase za měsíc nebo dva.
Ich komm in ein, zwei Monaten wieder.
Přijedu v osm.
Ich bin um 20 Uhr da.
Jo přijedu tam.
Ja, ich werde da sein.
Ale přijedu tak.
Aber ich komme trotzdem.
Přijedu pozdě.
Ich komm zu spät.
Přijedu pozdě k psychiatrovi.
Ich komme zu spät zum Psychologen.
Přijedu pro tebe za minut.
Ich bin in fünf Minuten bei dir.
Přijedu v úterý přesně ve 12 hodin.
Ich werde am Dienstag, genau um 12 Uhr ankommen.
Přijedu k zadnímu vchodu v deset dopoledne.
Ich bin morgens um zehn mit dem Caddy hinter dem Motel.
Přijedu s dětmi o velikonocích.
Ich werde die Kinder zu Ostern mitbringen.
Přijedu pro tebe.
Ich komm dich abholen.
Přijedu za tebou.
Ich komme zu dir.
Přijedu do P3 dřív musím mluvit se stylistkou.
Ich werde früh im P3 sein, um mit dem Stylisten zu sprechen.
Přijedu pozdě domů tak mě nečekej.
Ich komme spät nach Hause. Warte nicht auf mich.
Přijedu na sněžným skútru vezmu vás oba.
Ich komm mit dem Schneemobil und hol euch beide ab.
Přijedu pro ní v sedm.
Ich bin um 7:00 Uhr zurück.
Přijedu za tebou.
Ich werde sie abholen.
Přijedu do města.
Ich komm in die Stadt.
Pokaždé když přijedu je těžší odjet.
Immer wenn ich komme, wird's schwerer zu gehen.
Přijedu do paříže půjdeme na flám.
Ich komm nach Paris und wir gehen aus, ja?

Výsledek: 265, Čas: 0.4499

Viz také


že přijedu
dass ich komme dass ich nachkomme daß ich kommen werde
přijedu pozdě
ich komme zu spät ich mich zum verspäte
přijedu pro tebe
ich hole dich ich hol dich um komme ich dich holen ich komm dich abholen

"Přijedu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc