PŘIROZENÉHO DO NĚMČINY

Překlad Přirozeného do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 261, Čas: 0.0916

Příklady použití Přirozeného ve větě a jejich překlady

Die natürliche
Vy já jsme zasáhli do přirozeného běhu věcí.
Sie und Ich haben in die natürliche Abfolge von Geschehnissen eingegriffen.
Nikdy se nevměšujeme do přirozeného vývoje cizích druhů.
Wir mischen uns nie in die natürliche Entwicklung anderer Spezies ein.
Einen natürlichen
Povolí efekt přirozeného blikání.
Aktiviert einen natürlichen Flimmereffekt.
Mellifers mají jen jednoho přirozeného nepřítele.
Mellifers haben nur einen natürlichen Feind.
Natürlich
Promiňte pánové ale na tom není nic přirozeného.
Verzeihen Sie, Gentlemen. Daran ist nichts natürlich.
Není na tom nic přirozeného.
An der Sache ist nichts natürlich.
Jiné příklady vět
Naopak anglii vidí jako svého přirozeného spojence proti císaři.
Aber Nein! Ganz im Gegenteil. Er sieht England als... seinen natürlichen Verbündeten gegen den Kaiser.
Teď se musím skrývat po zbytek svého přirozeného života.
Jetzt muss ich mich für den Rest meines natürlichen Lebens verstecken.
Designy objevené procesem přirozeného výběru jsou dokonalé neuvěřitelně dokonalé.
Die entdeckten Entwicklungen durch natürliche Selektion sind genial, unglaublich genial.
Na téhle hře nic přirozeného není tvoje komentování každého švihu taky nepomáhá.
Es gibt nichts Natürliches in diesem Spiel, aber deine Kommentare nach jedem Schwung,
Snad byste si měla odpočinout. vrátit se do svého přirozeného stavu.
Vielleicht sollten Sie sich ausruhen, Ihre natürliche Form annehmen.
Ano bylo to něco naprosto přirozeného ale on se odtáhl.
Es schien mir etwas ganz Natürliches... aber er fuhr zurück.
Proč nezkusíš něco přirozeného jako víš melatonin.
Warum versuchen Sie's nicht mit etwas Natürlichem.
Zvážili jste že kojenci potřebují tmu jako součást přirozeného vývoje.
Nie dran gedacht, dass Säuglinge die Dunkelheit brauchen für ihre natürliche Entwicklung?
Pro mě je sex něco zcela přirozeného.
Aber für mich ist Sex etwas völlig Natürliches.
V lidských touhách není nic nenuceného nic přirozeného.
Menschliche Sehnsucht ist nichts Spontanes, nichts Natürliches.
Odplaz se zpátky do svého přirozeného prostředí.
Schleich zurück in dein natürliches Element.
TRACTOCILE působí proti schopnosti přirozeného hormonu oxytocinu vyvolávat stahy dělohy.
Atosiban hemmt die Fähigkeit des natürlichen Hormons Oxytocin, Kontraktionen des Uterus(Gebärmutter) auszulösen.
Atosiban působí proti schopnosti přirozeného hormonu oxytocinu vyvolávat stahy dělohy.
Atosiban hemmt die Fähigkeit des natürlichen Hormons Oxytocin, Kontraktionen des Uterus(Gebärmutter) auszulösen.
Nastavení přirozeného rozvržení.
Einstellungen zur natürlichen Anordnung.
Bez přirozeného filtrování je pro nás vzduch na povrchu smrtelný.
Ohne den natürlichen Filterungsprozess der Erde ist die Oberflächenluft tödlich für uns.
Je výsledkem přirozeného výběru podobně jako ruce.
Ist sie ein Ergebnis natürlicher Selektion, wie unsere Hände?
Je to narušení přirozeného řádu.
Es ist ein Verstoß gegen die natürliche Ordnung.
Hříšné morbidní vzplanutí přirozeného talentu.
Ein sündhafter, morbider Ausbruch natürlicher Gaben.
Účinná látka přípravku tractocile atosiban je antagonista přirozeného hormonu oxytocinu.
Der Wirkstoff in Tractocile, Atosiban, ist ein Antagonist des natürlichen Hormons Oxytocin.
V neuvěřitelné spletitosti velkoleposti přirozeného světa.
In der unglaublichen Komplexität und Pracht der natürlichen Welt.
Byli jsme svědky přirozeného pokusu.
Was wir sahen, war ein natürliches Experiment.
Co držíš ve svých rukách je jednoduše neuposlechnutí přirozeného uspořádání.
Was Sie in der Hand halten, verstößt gegen die natürliche Ordnung.
Progrese onemocnění je projevem přirozeného průběhu základní choroby.
Das Fortschreiten einer Erkrankung ist der natürliche Verlauf der Grunderkrankung.
Mají za sebou 65 milionů let adaptace přirozeného výběru.
Über 65 Millionen Jahre evolutionärer Anpassung und natürlicher Selektion.

Výsledek: 261, Čas: 0.0916

Viz také


přirozeného výběru
natürlichen selektion der natürlichen auslese der natürlichen auswahl
přirozeného cyklu
natürlichen zyklus

S Synonyma "přirozeného"


"Přirozeného" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc