PŮJDEME DO DO NĚMČINY

Překlad Půjdeme Do do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.1339

Příklady použití Půjdeme Do ve větě a jejich překlady

Nebo půjdeme do restaurace.
Oder wir gehen in ein Restaurant.
Půjdeme do vězení.
Wir gehen in den Knast.
Půjdeme do vězení jayi!
Wir... Wir kommen in den Knast.
Kdo řekl že půjdeme do nebe.
Wer sagt, wir kommen in den Himmel?
Wir ziehen in
Půjdeme do války.
Wir ziehen in den Krieg.
Půjdeme do jiného města.
Wir ziehen in einen anderen Ort.
Půjdeme do dead horse necháme se prohlédnout.
Wir fahren nach Dead Horse und lassen uns im Krankenhaus überprüfen.
Půjdeme do čínské čtvrti.
Wir fahren nach Chinatown.
Wir kommen
Půjdeme do vězení.
Wir kommen ins Gefängnis.
Půjdeme do vězení.
Wir kommen ins Gefängnis.
Jiné příklady vět
Půjdeme do kraje banditů.
Wir ziehen ins Land der Halunken.
Půjdeme do strojovny přeřízneme vedení k zámku výtahu.
Wir gehen in den Mechanikraum und schneiden die Spannungskabel des Aufzugschlosses durch.
Půjdeme do mého bytu.
Wir gehen in mein Apartment.
Půjdeme do vězení bittermane.
Wir kommen ins Gefängnis, Bitterman.
Půjdeme do dolů.
Wir müssen ins Bergwerk.
Mike říkal že půjdeme do klubu.
Mike sagte, wir gehen in einen Club.
Neříkáme jo půjdeme do války.
Und wir sagen nicht,"Ja, wir ziehen in den Krieg.
Půjdeme do frisca ne podíváme se na dělobuchy.
Wir fahren nach San Francisco, oder um das Feuerwerk zu sehen?
Vezmeme společný pokoj nebo půjdeme do jiné nemocnice.
Nimm ein privates Zimmer hier oder wir müssen in ein Krankenhaus.
Půjdeme do kuchyně.
Wir gehen in die Küche.
Půjdeme do továrny.
Wir gehen in die Fabrik.
Nik půjdeme do hotelu.
Nik, wir gehen in ein Hotel.
Půjdeme do jeskyní.
Wir gehen in die Höhlen.
Pojďte půjdeme do klubu.
Kommen Sie, wir gehen in den Club.
Půjdeme do říše stvůr.
Wir gehen in die Monsterhöhle?
Půjdeme do strojovny zapojíme to.
Wir gehen in den Avionikbereich und stöpseln um.
Půjdeme do čtvrtého patra.
Wir gehen in den vierten Stock.
Půjdeme do vězení je to moje chyba.
Wir gehen in den Knast. Das ist meine Schuld.
Půjdeme do nejbližšího města.
Wir gehen in die nächste Stadt.
Půjdeme do kostela.
Wir gehen in die Kirche.

Výsledek: 267, Čas: 0.1339

Viz také


půjdeme do vězení
kommen wir ins gefängnis wir gehen in den knast müssen wir in das gefängnis
pak půjdeme do
danach gehen wir in und ziehen dann gehen wir in
půjdeme do kuchyně
gehen in die küche
půjdeme do války
wir ziehen in den krieg uns auf einen bodenkrieg einlassen würden
tak půjdeme
dann gehen wir also , gehen wir

Slovo od slova překladem


"Půjdeme do" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc