PADNE DO NĚMČINY

Překlad Padne do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 0.1244

Příklady použití Padne ve větě a jejich překlady

Passt ( sedí , se hodí , vyhovuje )
No pořád ti to padne.
Also, es passt dir immer noch.
Padne vám dobře.
Sie passt Ihnen gut.
Wird ( bude , se stane , dojde )
Královo přístaviště padne do hodiny po té co stannis vylodí své síly.
King's Landing wird eine Stunde,... nachdem Stannis mit seiner Streitmacht angelegt hat, fallen.
To je proroctví apokalypsy! třetí polnice. zářící hvězda padne do vody.
Und erschallt die 3. Posaune, wird ein brennender Stern ins Wasser herabfallen.
Pokud anglie padne strávím své poslední dny ve španělském vězení.
So England untergeht, verbringe ich meine letzten Tage in einem spanischen Geféngnis.
Zajímá tě jestli to padne.
Und wenn es untergeht?
Ist
Občas dobře padne se pomodlit.
Manchmal ist es gut zu beten.
Winchestere smrt všech v této místnosti padne na vaši hlavu.
Winchester, der Tod der Männer in diesem Raum ist Eure Schuld.
Každý den padne tolik mužů ale nedokážeme získat ani centimetr.
So viele Soldaten sterben täglich, und doch gewinnen wir keinen Boden.
Za každého z nás padne deset vašich.
Für jeden von uns, müssen zehn von euch sterben.
Jiné příklady vět
Jestli troja padne ovládnu egeidy.
Wenn Troja fällt, herrsche ich über die Ägäis.
Pokud paříž padne nezaplatí za válku buržoazie ale pracující!
Wenn Paris fällt, zahlt nicht die Bourgeoisie für den Krieg, sondern die Arbeiterschaft.
Pokud můj rod padne nebudu před nikým nic skrývat.
Wenn mein Haus fällt, habe ich nichts mehr zu verstecken.
Skoro ti padne.
Das passt dir beinahe.
Jestli padne jedna z nás padneme všechny.
Wenn eine von uns fällt, fallen wir alle.
Novidíš.. ten padne na kolena.
Mädel, er wird seinen Augen nicht trauen.
To mu padne.
Das passt zu ihm.
Když jeden padne dva další povstanou.
Wenn einer fällt, erheben sich zwei weitere.
Po dlouhém létě padne na svět tíživá temnota.
Nach dem langen Sommer wird Finsternis die Welt bedrücken.
Potom padne hebrejský bůh.
Dann fällt der hebräische Gott.
Na saúdskou arábii tento popis padne jako ulitý.
Saudi-Arabien passt haargenau zu dieser Beschreibung.
Jestli dnes večer leezar zvítězí celý svět padne do temnot.
Wenn Leezar heute Nacht gewinnt, stürzt die Welt in Finsternis.
Má šanci jestli padne mlha.
Er hat'ne chance, wenn's neblig ist.
Když padnou britské banky... padne británie!
Stürzen eines Tages Englands Banken, stürzt England.
Nemůžu uvěřit že mi padne.
Ich kann nicht glauben, dass es passt.
Další z nás dnes padne.
Heute fällt wieder einer von uns.
Jo hned ti padne do náručí.
Ja, sie wird dich direkt toll finden.
Daleko víc padne pokud zemřeš.
Und noch mehr fallen, wenn du stirbst.
Když ten parchant padne padne celé impérium.
Wenn er stürzt, stürzt das ganze Imperium.
Říkal jsem že ti to malý padne.
Ich sagte dir doch, dass das Kleine passt.

Výsledek: 258, Čas: 0.1244

Viz také


město padne
stadt fällt stadt wird fallen
ti padne
es passt ihnen fällt
vláda padne
regierung wird gestürzt die regierung stürzen wird regierung fällt

"Padne" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc