PAK JE TO DO NĚMČINY

Překlad Pak Je To do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 0.2351

Příklady použití Pak Je To ve větě a jejich překlady

Pak je to jasné.
Dann ist es klar.
Pak je to vláda.
Dann ist es die Regierung.
Pak je to monokl ne.
Na dann wird es doch ein Veilchen, oder? Oder?
Pak je to víc... intenzivní.
Dann wird es nämlich ein bisschen intensiver.
Pak je to stále ve tvé budoucnosti.
Dann liegt es noch vor euch.
Pak je to na mcnultym.
Dann liegt es jetzt an McNulty.
Jiné příklady vět
Pak je to spíše krvavě červená.
Dann ist es eher blutrot.
Pak je to lež.
Dann ist es eine Lüge.
První den je těžký. pak je to ale ještě horší.
Der erste Tag ist schwer, dann wird es schlimmer.
Ovšem když výbuch zlosti provází fyzické násilí pak je to zcela nepřijatelné.
Aber wenn es sich in Handgreiflichkeiten ausdrückt,- dann wird es inakzeptabel.
Pak je to pravda.
Dann ist es wahr?
Pak je to hezký sen.
Dann ist es ein guter Traum.
Pak je to férový souboj.
Dann ist es ein fairer Wettstreit.
Pak je to tedy sen.
Dann ist es ein Traum.
Pak je to ryba.
Dann ist es ein Fisch.
Pak je to ideální.
Dann ist es perfekt.
Pak je to posvátné místo.
Dann ist es eine heilige Stätte.
Pak je to jednoduché.
Dann ist es einfach.
Pak je to moje věc.
Dann ist es meine Sache.
Oh ok pak je to vhodná otázka.
Oh, okay, dann ist es eine angebrachte Frage.
Pak je to levandulový med z provence.
Dann ist es Lavendelhonig aus der Provence.
Pak je to pravda.
Dann ist es die Wahrheit.
Jestli to nedokončíš pak je to můj problém.
Wenn Sie es nicht zu Ende bringen, dann ist es mein Problem.
Jestli si někdo zaslouží náš hněv pak je to italka.
Wenn jemand unsere Wut verdient, dann ist es die Italienerin.
Pak je to tak jako tak sebeobrana.
Dann war es so oder so Selbstverteidigung.
Pak je to tvá vina.
Dann war es deine Schuld.
Protože pak je to skutečný chápeš.
Dann wäre es real gewesen.
Pokud je zapojena tajná služba pak je to asi mezinárodní zločinec.
Wenn der Secret Service beteiligt ist, geht es wahrscheinlich um internationale Kriminalität.
Dobře pak je to vše.
Okay, dann war es das.
Pak je to tedy mým osudem.
Dann ist dies mein Schicksal.

Výsledek: 258, Čas: 0.2351

Viz také


ale pak je to
aber dann ist es aber danach ist es andererseits ist er ein mann
pak je to tvá
dann war es deine das ist dann wohl dein dann soll das ihr
pak je tu
und dann ist da und dann gibt
pak jsem to
dann habe ich es dann hab ich dann bin ich und da habe ich es
pak je tady
und dann ist da
pak je tedy
dann gehört dann ist es also dann ist es so
pak je zde
dann gibt und dann ist da und hier habt
pak je tam
und dann ist da und dann gibt und dann noch
pak vám to
ich werde es ihnen es ihnen später dann lassen sie es
pak je všechno
dann ist ja alles und dann noch alles dann ist alles ganz
pak na to
dann wirst du es und darauf und dann dann darauf
pak je konec
und das war's dann dann ist es aus und dann ist er vorbei und dann bin ich fertig dann wars
pak je možná
dann ist es vielleicht und vielleicht haben wir also ist vielleicht dann ist es wohl
pak je pryč
dann ist es weg und dann ist er vorbei dann ist er verschwunden
pak je tato
dann ist diese
pak je tu tohle
und dann gibt es das hier und dann wäre da noch das dann gäbe es noch das und dann gibt es sowas
pak je tu ta
und dann gibt es dann sind da und da wäre

Slovo od slova překladem


S Synonyma "pak je to"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc