PANÍ KOMISAŘCE DO NĚMČINY

Překlad Paní Komisařce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.088

frau kommissarin (83) der kommissarin (46)

Příklady použití Paní Komisařce ve větě a jejich překlady

Frau kommissarin
Paní předsedající rád bych poděkoval paní komisařce ferrerové-waldnerové za její zprávu.
Frau Präsidentin! Ich möchte Frau Kommissarin Ferrero-Waldner für diese Erklärung danken.
Jménem rady chci poděkovat zejména paní komisařce georgievové vysoké představitelce za rychlou ucelenou velmi dobře koordinovanou reakci na toto neštěstí.
Im Namen des Rates möchte ich insbesondere Frau Kommissarin Georgieva und der Hohen Vertreterin für eine schnelle, umfassende und sehr koordinierte Antwort auf die Katastrophe danken.
Chtěl bych poděkovat paní komisařce za její odpověď.
Ich möchte der Kommissarin für ihre Antwort danken.
Ráda bych poděkovala paní komisařce za její prohlášení o mléku.
Ich danke der Kommissarin für ihre Aussagen zur Milch.
Der frau kommissarin
Byl bych paní komisařce vděčen za její odpověď.
Ich wäre der Frau Kommissarin dankbar für ihre Antwort.
GA pane předsedající chtěl bych rovněž poděkovat paní komisařce za její komplexní odpověď.
GA Herr Präsident, auch ich möchte der Frau Kommissarin für ihre ausführliche Antwort danken.
Jiné příklady vět
Chci blahopřát také paní komisařce k iniciativě s níž přišla komise.
Ich möchte ferner der Kommissarin zu der von der Kommission ergriffenen Initiative gratulieren.
Chtěl bych poděkovat paní komisařce za její odpověď.
EN Ich möchte der Kommissarin für ihre Antwort danken.
NL paní předsedající rád bych poděkoval paní komisařce za její dosavadní příspěvky.
NL Frau Präsidentin! Ich möchte der Kommissarin für ihren bisherigen Beitrag danken.
DE také bych rád poblahopřál paní komisařce k jejímu zvolení komisařkou roku.
Auch ich möchte der Kommissarin zur Wahl als Kommissarin des Jahres gratulieren.
Pane předsedající chtěl bych poděkovat paní komisařce za její úvod.
Herr Präsident, ich möchte der Kommissarin für ihre Einführung danken.
Navrhuji paní komisařce abychom se snažili mnohem více.
Ich schlage der Kommissarin vor, dass wir viel mehr tun müssen.
GA pane předsedající rád bych poděkoval paní komisařce za odpověď.
GA Herr Präsident! Ich möchte der Kommissarin danken.
GA chci poděkovat paní komisařce.
GA Ich möchte der Frau Kommissarin danken.
Děkuji rovněž maďarskému předsednictví paní komisařce malmströmové za podporu této zprávy.
Ich danke auch dem ungarischen Ratsvorsitz und der Frau Kommissarin Malmström für ihre Unterstützung für den Bericht.
Dnes bych ráda pogratulovala paní komisařce za její příslib pevnosti činů.
Ich möchte heute die Kommissarin zu ihrem Versprechen, entschlossen zu handeln, beglückwünschen.
Chtěl bych také poděkovat paní komisařce za její odpověď.
Auch ich möchte der Frau Kommissarin für Ihre Antwort danken.
GA rád bych paní komisařce poděkoval za její odpověď.
GA Ich möchte der Frau Kommissarin für ihre Antwort danken.
Jsem samozřejmě vděčný paní komisařce za její práci.
Ich bin der Frau Kommissarin natürlich für ihre Arbeit dankbar.
To paní komisařce znovu navrhujeme.
Das ist es, was wir der Frau Kommissarin erneut vorschlagen wollen.
NL úvodem bych rovněž rád poděkoval paní haugové paní komisařce.
NL Zunächst möchte auch ich Frau Haug und der Frau Kommissarin danken.
Chtěl bych poblahopřát nové dynamické paní komisařce k výborné práci na acquis.
Ich gratuliere der neuen, dynamischen Kommissarin für die großartige Arbeit zum gemeinschaftlichen Besitzstand.
Velice vám děkuji přeji ještě jednou vše nejlepší paní komisařce.
Vielen Dank, und noch einmal meine besten Wünsche für den Herrn kommissar!
Dovolte mi také poděkovat paní komisařce.
Danke auch an die Frau Kommissarin.
NL chtěla bych předsednictví paní komisařce poděkovat za odpovědi.
NL Ich möchte sowohl der Präsidentschaft als auch der Frau Kommissarin für ihre Antworten danken.
GA pane předsedající rád bych také poděkoval paní komisařce.
GA Herr Präsident, ich möchte auch gerne meinen Dank an die Frau Kommissarin richten.
Rovněž chci poděkovat paní komisařce za návrhy které jsou základem naší dnešní diskuse.
Ich danke auch Ihnen, Frau Kommissarin, für die Vorlagen, die ja Grundlage unserer heutigen Diskussion sind.
Chci poděkovat paní komisařce. ani minutu nepochybuji že toho komise dělá pro informační technologie opravdu hodně.
Ich möchte der Kommissarin danken und zweifle keine Sekunde daran, dass sich die Kommission sehr in Sachen IT-Informationen einsetzt.
Chci také poděkovat paní komisařce za její aktivní podporu ochrany spotřebitele profil který této záležitosti dává.
Ich möchte auch der Kommissarin für ihre energische Förderung des Verbraucherschutzes und die Sensibilisierung für dieses Thema danken.
Ještě jednou bych ráda vřele poděkovala paní komisařce ale především naší kolegyni ruth hieronymiové.
Noch einmal, Frau Kommissarin, aber vor allen Dingen unserer Kollegin Ruth, herzlichen Dank.

Výsledek: 273, Čas: 0.088

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc