PANE DO NĚMČINY

Překlad Pane do Němčiny

Výsledek: 71914, Čas: 0.1278

Příklady použití Pane ve větě a jejich překlady

Herr ( pane , pán , hospodin )
Zdravím pane premiére.
Hallo Herr Premierminister.
Sbohem pane starosto.
Tschüss, Herr Bürgermeister!
Mr. ( pane )
Pane solomone kde teď žije vaše dcera.
Mr. Solomon, wo wohnt Ihre Tochter jetzt?
Pane solomone jsem elaine greenawaltová.
Mr. Solomon, ich bin Elaine Greenawalt.
Sir ( pane , sir , sire )
Ne pane náležím jim!
Nein, Sir, ich gehöre ihnen!
Pane... to je nechutné.
Sir,... das ist widerlich.
Mister ( pane , mistře , mister )
Pane nechceme mít problémy.
Mister, wir wollen keinen Ärger.
Pane poslouchejte mě.
Mister, hören Sie mir zu.
Monsieur ( pane , monsieur , pán )
Pane roberte šel byste laskavě se mnou.
Monsieur Robert, kommen Sie bitte mit?
Dobrý den pane komisaři. farges vás čeká nahoře.
Guten Morgen Kommissar, Monsieur Farges wartet oben auf Sie.
Mr ( pane , monsieur , pán )
Pane logane já dostal velení.
Mr Logan, ich habe das Kommando.
Pane logane hlaste se na můstku.
Mr Logan, zur Brücke.
Jiné příklady vět
Pane starosto rád vás vidím.
Herr Bürgermeister.- Schön, Sie zu sehen.
Dobrá pane ehm... yakitori děsivý.
OK, Mr. Yakatori der Fürchterliche.
NL pane předsedající strategický význam turecka pro transatlantické vztahy je očividný.
NL Herr Präsident! Die strategische Bedeutung der Türkei für die transatlantischen Beziehungen ist offensichtlich.
Pane předsedo milostivá paní dámy pánové.
Herr Ministerpräsident, gnädige Frau, meine Damen und Herren.
To pane callen je práce na zítra.
Das, Mr. Callen, ist Arbeit von morgen.
Pane musíte ji pustit.
Sir, Sie müssen sie gehen lassen.
Pane předsedající rozhodně podporuji propagaci našich kvalitních potravin.
Herr Präsident! Ich unterstütze entschieden die Förderung unserer hochwertigen Lebensmittel.
Pane white co zde děláte.
Mr. White, was machen Sie denn hier?
Pane logane převezmete velení... talířové sekce.
Mr Logan, Sie übernehmen das Kommando. der Untertassensektion.
Pane jsou v přesile.
Sir, es sind zu viele.
Hlášení pane la forgi.
Bericht, Mr La Forge.
Pane předsedající rád bych poblahopřál zpravodaji k velmi dobré zprávě.
Herr Präsident! ich möchte dem Berichterstatter zu einem sehr guten Bericht gratulieren.
Můj pane měl byste vypít svůj lék.
Mein Lord, Ihr solltet eure Medizin trinken.
Ano pane. zůstane tady! říká náš človíček.
Ja, Mister, er bleibt hier", sagte das Kerlchen.
Blahopřeji pane máte velice krásnou ženu.
Glückwunsch, Sir. Sie haben eine sehr hübsche Frau.
Pane trasku tady john hayes z 521.
Mr. Trask, hier ist John Hayes aus 521.
Pane můžu ti pomoct.
Meister, kann ich Euch helfen?
Členka komise. pane předsedající děkuji za všechny příspěvky.
Mitglied der Kommission.- Herr Präsident! Vielen Dank für alle Beiträge.

Výsledek: 71914, Čas: 0.1278

"Pane" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc