PANE ALE DO NĚMČINY

Překlad Pane Ale do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.0937

sir aber (212) herr aber (11) mister aber (4) sire aber (3)

Příklady použití Pane Ale ve větě a jejich překlady

Sir, aber
Žádné dokonalé akce neexistují pane ale jsme si tím velice jistí.
Es gibt keine perfekten Missionen, Sir, aber wir sind sehr zuversichtlich.
Promiňte pane ale já.
Entschuldigen Sie, Sir, aber ich.
Herr, aber
Odpusť mi můj pane ale tvých nepřátel je mnoho jsou všude.
Vergebt mir, mein Herr, aber Eure Feinde sind zahlreich und sie sind überall.
Odpusť mi pane ale mám za úkol dopravit do dorstadtu děvče.
Verzeiht mir, Herr, aber ich soll ein Mädchen nach Dorstadt bringen.
Mister, aber
Je mi líto pane ale nemůžeme vaši nabídku přijmout.
Es tut mir leid, Mister, aber wir müssen lhr Angebot ablehnen.
Je nám líto pane ale vaši nabídku nepřijmeme.
Es tut mir leid, Mister, aber wir müssen lhr Angebot ablehnen.
Jiné příklady vět
Ne pane ale pan bohannon mi o tom vyprávěl.
Nein, Sir, aber Mr. Bohannon erzählte mir davon,
SLUHA věci pro kuchaře pane ale já nevím co.
DIENER Things für den Koch, Herr, aber ich weiß nicht was.
Nechci být hnidopich pane ale měl jsem ponožky.
Ich will nicht kleinkariert sein, Sir, aber ich hatte Socken an.
Ano pane ale je to jen vítr.
Ja, Sir, aber das ist nur der Wind.
Promiňte mi mou opovážlivost pane ale jste dobrý hodný člověk.
Verzeiht meine Kühnheit, Herr, aber Ihr seid ein schöner und guter Mensch.
Jsou si toho vědomi pane ale dělají co mohou.
Dessen sind sie sich bewusst, Sir, aber sie tun, was sie können.
Promiňte pane ale není to kravatu!
Verzeihen Sie mir, Herr, aber nicht, dass Krawatte!
Promiňte pane ale z mého pohledu jste prohrál.
Tut mir Leid, Sir, aber aus meiner Sicht haben Sie... verloren.
Můžete pane ale co bude potom.
Konnen Sie, Herr, aber was wird danach?
Děkuji pane ale mé místo je u senátora.
Danke, Herr, aber mein Platz ist beim Senator.
Potvrzuju pane ale neuvěříte kde.
Positiv, Sir, aber du glaubst nicht, wo.
Ano můj pane ale.
Ja, mein Herr, aber.
Děkuju pane ale my nehledáme.
Danke, Sir, aber wir suchen nicht.
Žádné IDC pane ale přijímám rádiový signál.
Kein IDC, Sir, aber ich empfange ein Funksignal.
Promiňte že vyrušuji pane ale neodpovídal jste.
Verzeihen Sie die Störung, Sir, aber Sie haben nicht geantwortet.
Ano pane ale nevěděl jsem že je kradené.
Ja, Sir, aber ich wusste nicht, dass es gestohlen war.
Promiňte pane ale nemám zájem.
Tut mir leid, Sir, aber ich bin nicht interessiert.
Ne pane ale já mohu pomoct vám.
Nein, Sir, aber ich könnte Ihnen helfen.
Nemohu se za vás přimlouvat pane ale mí předci nebyli opice.
Ich kann nicht für Sie sprechen, Sir, aber meine Vorfahren waren keine Affen.
Tak jo za tohle se omlouvám pane ale je to pro vaše dobro.
Okay. Das tut mir leid, Sir, aber es ist zu deinem besten.
To chápu pane ale začíná to být komické.
Das verstehe ich, Sir, aber langsam wird es lächerlich.
Ne pane ale zachytila jsem kapitána kirka.
Nein, Sir, aber ich empfange Captain Kirk.
Měli jste tam být pane ale to.
Sie hätten da sein sollen, Sir, aber es.
Omlouvám se pane ale proč vám máme dávat otázky.
Aber, Sir, verzeihen Sie, aber was für einen Sinn hat es, dass wir Fragen stellen.

Výsledek: 266, Čas: 0.0937

Viz také


ano pane ale
ja , sir , aber jawohl , sir , aber ich verstehe , sir , aber ja , sir , jedoch
ne pane ale
nein , sir , aber nicht , sir , aber doch , sir , aber nein , sire , aber
pane ale
sir , aber ich herr , aber ich mister , ich
omlouvám se pane ale
tut mir leid , sir , aber entschuldigung , sir , aber es tut mir leid , officer , ich
mi líto pane ale
tut mir leid , sir , aber es tut mir leid , sir es tut mir leid , mister , aber

Slovo od slova překladem


"Pane ale" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc