PANNY DO NĚMČINY

Překlad Panny do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.0524

Příklady použití Panny ve větě a jejich překlady

Ve jménu požehnané panny jejíž jediný syn zemřel v utrpení za naše hříchy.
Im Namen der heiligen Jungfrau deren Sohn nur für unsere Sünden in Höllenqualen starb.
Slzy svaté panny.
Tränen der heiligen Jungfrau.
Zrození z panny je věc víry.
Gott und die unbefleckte Empfängnis sind Glaubenssache.
Podezřívám ho že nevěřil ve zrození z panny.
Er glaubte wohl nicht an die unbefleckte Empfängnis.
Jiné příklady vět
Dobrá panny napravo nepanny nalevo.
Ok! Jungfrauen rechts, Nicht-Jungfrauen links.
Staré panny si takhle vymýšlejí.
Alte Jungfern erfinden solches Zeugs.
Panny léčitelé válečníci.
Jungfrauen, Heiler, Krieger.
Mládenci též panny starci s dítkami.
Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!
Jediné co ti zbývá je útulek pro staré panny.
Du müsstest in ein Heim für alte Jungfern.
Panny si nenecháváme.
Jungfrauen behalten wir nicht.
Skončíme jako staré panny.
Wir werden als alte Jungfern enden.
Právě jedu od panny mariany dámy které jste ukradl srdce.
Ich komme soeben von Jungfer Marian, der Holden, der du gestohlen hast das Herz.
Myslel jsem si že všichni katolici věří ve zrození z panny.
Glauben nicht alle Katholiken an die unbefleckte empfängnis?
Proč jsou to vždycky panny kdo je obětován.
Warum werden immer Jungfrauen geopfert? Das ist unfair.
Protože... kočky jsou pro staré panny.
Katzen sind für alte Jungfern.
S maminkou ale ta je teď u svaté panny.
Bei meiner Mama. Aber sie ist jetzt bei der Heiligen Jungfrau.
Věříte ve zrození z panny pane kracklite.
Glauben Sie an die unbefleckte Empfängnis, Mr. Kracklite?
Standardní výbava staré panny.
Standardausrüstung alter Jungfern.
Dvě panny za dvanáct.
Zwei Jungfrauen für 12.
Odstup od mojí panny.
Weg von meiner Jungfrau.
Panny jsou lahůdka.
Jungfrauen sind eine Delikatesse.
Panny se v této svatyni nemohou věšet.
Jungfrauen dürfen in diesem Heiligtum nicht gehängt werden.
Řekl jsem jí že ježíš kristus je náš spasitel narozen z panny.
Ich habe ihr gesagt, dass Jesus Christus unser Erlöser ist, geboren von eineer Jungfrau.
Z řeckého slova parthenes což znamená panny.
Das stammt vom griechischen Wort"parthenis" und bedeutet Jungfrau.
Zákon zakazuje popravovat panny.
Das Gesetz verbietet die Hinrichtung von Jungfrauen.
Kobky kletby kostry železné panny.
Verliese, Flüche, Skelette und eiserne Jungfrauen.
Hele ne bokovky žádné panny.
Schauen Sie, keine Hipster und nicht Jungfrauen.
Všechny panny.
Alles Jungfrauen.
Všechny ty panny.
All diese Jungfrauen.
Nehraju puťky ani panny.
Ich spiele keine vertrockneten Krähen oder Jungfrauen.

Výsledek: 255, Čas: 0.0524

Viz také


S Synonyma "panny"


"Panny" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc