PASY DO NĚMČINY

Překlad Pasy do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.0971

Příklady použití Pasy ve větě a jejich překlady

Reisepässe ( pasy , cestovních pasů )
Letenky falešné pasy zdravotní osvědčení všechny ty věci.
Flugtickets, falsche Reisepässe, Gesundheitszeugnisse, all das.
Žádný průkazy pasy víza ani peníze.
Keine Ausweise, keine Reisepässe keine Visas, kein richtiges Geld.
Ausweise ( průkazy , doklady , občanky )
Vaše pasy prosím.
Ihre Ausweise, bitte.
Všechno už je připravené... pasy totožnosti nový život.
Alle Arrangements wurden getroffen... Ausweise, Identitäten, ein völlig neues Leben.
Pass ( pas , podívej , dávej )
Pasy kreditky průkazy všechno.
Pass, Kreditkarten, Ausweis und so weiter.
Tady je hotovost nové pasy.
Hier ist etwas Geld und ein neuer Pass.
Jiné příklady vět
Potřebujeme pasy nová jména.
Wir brauchen Pässe, wir brauchen neue Namen.
Mám všechny pasy z johnnyho pokoje.
Ich habe alle Pässe aus Johnnys Studentenzimmer.
Pasy peníze loď.
Pässe, Geld, das Schiff.
Právě udělal pro martu čtyři pasy.
Die vier Pässe, welche er gerade für Marta gemacht hat.
Občanky pasy. pro padělatele jménem yorke.
Ausweise, Reisepässe, für einen Fälscher namens Yorke.
Musím hledat pasy protože si myslím že je tvůj otec schoval.
Ich muss nach unseren Pässen suchen, denn ich glaube, dein Vater hat sie versteckt.
Narození svatby úmrtí trestní rejstřík pasy.
Geburten, Hochzeiten, Sterbefälle, Strafregister, Pässe.
Ty pasy. to jsme my.
Diese Ausweise- das sind wir.
Pouze lepší pasy nestačí.
Bessere Reisepässe allein reichen nicht aus.
Jestli tam půjdeme s falešnými pasy budeme špióni.
Wenn wir mit gefälschten Pässen da rausgehen, sind wir Spione.
Mám pasy.
Ich habe Pässe.
Mám naše letenky naklonovaný pasy opasky na peníze.
Ich habe unsere Tickets, falsche Ausweise, Geldgürtel.
Občanky pasy.
Lichtbildausweis, Pass.
Vaše pasy prosím.
Eure Reisepässe, bitte.
Tady jsou staré pasy.
Hier sind die alten Ausweise.
Peníze pasy... předplacené telefonní karty.
Geld, Reisepässe... Pre-paid Telefonkarten.
Potřebuju pasy.
Ich brauche Pässe.
Usmívejte se ukažte jim pasy.
Lächelt und zeigt ihnen euren Pass.
Jestli tam půjdeme s falešnými pasy budeme špióni. to se trestá popravou.
Wenn wir mit gefälschten Pässen da rausgehen, sind wir Spione.
Kdy dostaneme pasy.
Wann bekommen wir unsere ausweise?
Potřebujeme nové pasy nové identity.
Wir brauchen neue Reisepässe, neue Identitäten.
Měl nachystaný batoh v něm hotovost mobily pasy.
Er hatte eine Tasche mit Geld, Handys, Pässen.
Tajné bankovní účty falešné záznamy padělané pasy.
Geheime Bankkonten, gefälschte Dokumente, falscher Pass.
Hosté ministerstva se ptají kdy jim budou navráceny jejich pasy.
Gäste des Ministeriums fragten, wann ihre Pässe zurückgegeben würden.

Výsledek: 264, Čas: 0.0971

Viz také


vaše pasy
ihre pässe ihren reisepass ihre ausweise
biometrické pasy
biometrische pässe des biometrischen reisepasses
nové pasy
neue pässe neue reisepässe
falešné pasy
falsche pässe falsche reisepässe phony pässe falschen ausweise pässe waren gefälscht
naše pasy
unsere pässe und unsere reisepässe

"Pasy" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc