PITVU DO NĚMČINY

Překlad Pitvu do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.0584

Příklady použití Pitvu ve větě a jejich překlady

Autopsie ( pitva , pitvu , pitevní )
Dokončil jsem pitvu majora grahama.
Grahams Autopsie ist abgeschlossen.
Ne pitvu spíše diagnózu.
Keine Autopsie. Mehr eine Diagnose.
Eine autopsie ( pitva , pitvu , pitevní )
Chcete provést pitvu.
Sie wollen eine Autopsie vornehmen.
Dělají pitvu.
Sie machen eine Autopsie.
Eine obduktion ( pitva , pitvu , pitevní )
Připravte se na pitvu.
Bereiten Sie eine Obduktion vor.
Neznám moc kluků co by zvládli pitvu jako ty.
Nur wenige von uns Jungs hätten eine Obduktion so durchgestanden!
Der autopsie ( pitva , pitvu , pitevní )
Právě jsem zahájila pitvu.
Ich hab gerade mit der Autopsie begonnen.
Chci pitvu hned ne za týden.
Sie sollen sofort mit der Autopsie... anfangen, nicht erst nächste Woche.
Jiné příklady vět
Pitvu zločinu.
Autopsie eines Verbrechens.
Gracie kompletní pitvu prosím.
Gracie, komplette Autopsie, bitte.
Potřebuju kompletní pitvu.
Ich will eine komplette Autopsie.
Uděláš tu pitvu.
Du wirst diese Autopsie machen?
Detektive reagane právě jste zmeškal bryantovu pitvu.
Detective Reagan, Sie haben gerade die Bryant Autopsie verpasst.
Potřebovala bych udělat tu pitvu.
Ich muss diese Autopsie machen.
Skončil jsem pitvu toho zavražděného.
Die Obduktion ist abgeschlossen.
Zmařit pitvu.
Die Autopsie vermasseln?
Musíš tu pitvu udělat.
Sie müssen die Autopsie machen.
Musíš dokončit pitvu tanaky.
Sie müssen die Autopsie zu Ende machen.
Zahajuji pitvu.
Die Autopsie beginnt.
Nebudete se muset převlékat ani provádět pitvu.
Sie müssten keine OP-Kleidung mehr anziehen oder Obduktionen durchführen.
Takže on řídil pitvu.-ne.
Also leitete er die Autopsie.
No tady amanda burton právě dokončil pitvu.
Naja, Amanda Burton hier, hat grade die Autopsie abgeschlossen.
Přijdeme pozdě na pitvu.
Wir kommen zu spät zur Autopsie.
Žádám pitvu.
Ich will eine Autopsie.
Odnesla jsem ho na pitvu.
Ich brachte es zur Autopsie.
Tak jo myslím že tu pitvu zvládnu.
Ok, ich krieg die Autopsie auch allein hin.
Dokud neprovedeš pitvu.
Bis du die Autopsie durchführst.
Doděláme tu pitvu jinak nemůžeme napsat ten referát.
Wir müssen fertig sezieren, sonst können wir das Arbeitsblatt nicht ausfüllen.
Prišla jsem požádat o pitvu roberty simové.
Ich beantrage eine Autopsie von Roberta Sims.
Nařiďte pitvu.
Ordnen Sie eine Autopsie an.

Výsledek: 265, Čas: 0.0584

Viz také


udělat pitvu
eine autopsie durch die autopsie durchgeführt ich eine autopsie machen obduktion es eine autopsie gemacht werden

"Pitvu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc