PLÝTVÁNÍ DO NĚMČINY

Překlad Plýtvání do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.1102

Příklady použití Plýtvání ve větě a jejich překlady

Verschwendung ( plýtvání , škoda , mrhání )
Jaký plýtvání bezvadnýho corinthiana.
Welche Verschwendung von korinthischem Leder.
Plýtvání. nekázeň.
Verschwendung, Insubordination.
Jestli ne tak to bude plýtvání střelivem.
Wenn nicht, dann verschwenden wir eben eine Kugel.
Nemůžeme si dovolit plýtvání energií na nedůležité věci.
Wir dürfen keine Energie verschwenden.
Eine verschwendung
Je to plýtvání mým časem.
Es ist eine Verschwendung meiner Zeit.
Cokoliv jiného je plýtvání tvým časem intelektem.
Alles andere... ist eine Verschwendung deiner Zeit und deines Intellekts.
Jiné příklady vět
Říkal jsem ti že to není plýtvání místem.
Habe dir gesagt der Platz ist nicht verschwendet.
Zas nová obvinění z plýtvání.
Schon wieder Steuergelder verschwendet!
Plýtvání je hřích.
Verschwendung ist Sünde.
Jsi nastrojené plýtvání kyslíkem které živí pohrdání ostatními.
Ihr seid eine kranke Vergeudung von Sauerstoff, die sich mit Verachtung für andere stärkt.
Je to plýtvání křídou.
Das wäre Verschwendung der Kreide.
Zastřelils ho. plýtvání municí.
Du hast ihn erschossen und Munition verschwendet.
Naprostě plýtvání párem dobrých šlach.
Totale Verschwendung eines guten Paares unterer Oberschenkelmuskeln.
Omlouvám se za plýtvání vaším časem.
Es... es tut mir leid, das wir ihre Zeit verschwenden.
Nesnáším plýtvání zejména zdmi.
Ich hasse Verschwendung, speziell Wände.
Zdá se to být strašné plýtvání.
Scheint eine schreckliche Verschwendung zu sein.
Nesnáším plýtvání.
Ich hasse Verschwendung.
Učíš tím svou dceru plýtvání nenasytnosti.
Du lehrst deine Tochter Verschwendung und Völlerei.
Je to plýtvání.
Das ist Verschwendung.
Je to naprosté plýtvání.
Es ist eine komplette Verschwendung.
To nebylo plýtvání.
Das war keine Verschwendung.
Máme různé druhy plýtvání.
Es gibt verschiedene Arten von Verschwendung.
Tohle je plýtvání mým časem.
Ich verschwende meine Zeit.
Jaké plýtvání.
Was für eine Verschwendung.
Oni vždycky pošlou doktora... takové plýtvání.
Die schicken immer einen Arzt-- das ist so eine Verschwendung.
Je to plýtvání.
Das ist eine Verschwendung.
Je to hrozné plýtvání.
Es wäre so eine Verschwendung.
Ne jen o plýtvání papírem.
Nein, nur über die Vergeudung von Papier.
Za co tě platím chlapče za plýtvání časem nebo za starost o koně.
Sollst du deine Zeit vergeuden oder dich um meine Pferde kümmern?
Plýtvání firemním časem.
Während der Arbeitszeit!

Výsledek: 264, Čas: 0.1102

Viz také


takové plýtvání
eine derartige verschwendung von was für so ein verschwendetes
je to plýtvání
das ist eine verschwendung ist das müll
plýtvání mým časem
verschwendung meiner zeit verschwende meine zeit meine zeit vergeudet
plýtvání penězi daňových poplatníků
verschwendung von steuergeldern die gelder von steuerzahlern vergeudet verschwendung der gelder von steuerzahlern

"Plýtvání" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc