PLODU DO NĚMČINY

Překlad Plodu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 275, Čas: 0.0907

Příklady použití Plodu ve větě a jejich překlady

Fötus ( plod , zárodek )
V případě anencefalického plodu není takový vývoj možný.
Im Fall eines anenzephalischen Fötus ist eine solche Entwicklung nicht möglich.
Ne o tvém plodu.
Nein, über deinen Fötus.
Des fötus ( plod , zárodek )
Velikost mineralizace hlavy žádný pohyb plodu krátké femury které ještě nevyrostly.
Größe und Mineralisierung des Kopfes, keine Bewegung des Fötus, kurze Femora, die nicht gewachsen sind.
Neustálý pohyb plodu v děloze je nezbytný pro vývoj svalů kostí.
Die ständige Bewegung des Fötus im Mutterleib ist notwendig für das Wachstum der Muskeln und des Skeletts.
Die fetale ( plod , zárodek )
Dobře tepová frekvence plodu se zdá být silná.
Okay, die fetale Herzfrequenz sieht stark aus.
Žádné účinky na vývoj plodu nebyly pozorovány.
Es wurden keine Auswirkungen auf die fetale Entwicklung festgestellt.
Des fetus ( plod , zárodek )
Jakýkoliv stav matky nebo plodu u kterého by pokračování těhotenství představovalo.
Andere Zustände der Mutter oder des Fetus, bei welchen das Fortbestehen der Schwangerschaft.
Jakýkoliv stav matky nebo plodu u kterého by pokračování těhotenství představovalo.
Andere Zustände der Mutter oder des Fetus, bei welchen das Fortbestehen der.
Der feten ( plod , zárodek )
Embryotoxicita spočívala ve snížené životaschopnosti plodu snížené velikosti živých mláďat ve vrhu opožděném vývoji.
Die Embryotoxizität war durch geringere Lebensfähigkeit der Feten, geringere Wurfgrößen und verzögerte Entwicklung charakterisiert.
Vysoké dávky podávané potkanům ve studiích vedly ke zvýšené incidenci neúplné osifikace plodu.
In Studien verursachten hohe Dosen bei Ratten ein vermehrtes Auftreten von unvollständiger Ossifikation bei den Feten.
Der früchte ( plod , zárodek )
Velikost se určuje podle hmotnosti plodu.
Die Grössensortierung erfolgt nach dem Gewicht der Früchte.
Pak je tu ten únos plodu mého úsilí.
Und dann die Entführung der Frucht meiner Lenden.
Jiné příklady vět
Není známo zda cerezyme prochází placentou do vyvíjejícího se plodu.
Es ist zur Zeit noch unbekannt, ob Cerezyme über die Plazenta in den sich entwickelnden Fetus gelangt.
Puls plodu je 160.
Fetale Herzfrequenz ist auf 160.
Aby krev netekla k abnormálnímu plodu.
Um die Blutversorgung zu dem abnormen Fötus zu unterbrechen.
Tep plodu je na 169 úderech.
Fötale Herzfrequenz ist 169.
Kmenová buňka může pocházet z embrya plodu nebo dospělého jedince.
Eine Stammzelle kann von einem Embryo, Fötus oder Erwachsenen stammen.
Bezva hloupýmu plodu věříš víc než mně.
Toll. Du vertraust einem dummen Fötus mehr als mir.
Plodu tluče srdce mnohem rychleji než nám.
Föten haben einen viel schnelleren Herzschlag als wir.
Nejste dost blízko plodu.
Sie sind nicht nah genug am Fötus.
Krev plodu jsme odebrali.
Wir nahmen eine Blutprobe vom Fötus.
Normální tepová frekvence plodu.
Normale Herzfrequenz des Fetus.
Hypotrofie plodu abnormální tepová frekvence plodu.
Intrauterine Wachstumsretardierung und gestörte Herzfrequenz des Fetus.
Těhotenství kojení přípravek tygacil může způsobit poškození plodu.
Schwangerschaft und Stillzeit Tygacil kann den Fetus schädigen.
Vy všichni tu jste kvůli operaci plodu.
Sind Sie alle wegen der OP des Fötus hier?
TO je jako ... imunitní systém se obrátí proti plodu.
Das ist, als würde... sich das Immunsystem gegen den Fötus wenden.
Jako by... se imunitní systém obrátil proti plodu.
Das ist, als würde... sich das Immunsystem gegen den Fötus wenden.
Mám srdeční činnost plodu.
Ich habe den Herzschlag des Fötus.
Rosiglitazon prochází lidskou placentou je detekovatelný ve tkáních plodu.
Dass Rosiglitazon die Plazenta passiert und im Gewebe des Fötus nachweisbar ist.
U březích samic potkanů byl zjištěn přechod riluzolu značeného 14C přes placentu do plodu.
In trächtigen Ratten gelangte 14C-Riluzol über die Plazenta in die Föten.

Výsledek: 275, Čas: 0.0907

Viz také


vývoj plodu
fetale entwicklung die entwicklung des föten die entwicklung des feten

S Synonyma "plodu"


"Plodu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc