POŽEHNÁNÍM DO NĚMČINY

Překlad Požehnáním do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0811

Příklady použití Požehnáním ve větě a jejich překlady

Segen ( požehnání , dar , žehná )
Jen s patrickovým požehnáním.
Nur mit Patricks Segen.
Nové dítě je velkým požehnáním.
Ein neues Kind ist ein großer Segen.
Je mi požehnáním mít vás ve svém životě.
Ich bin gesegnet, euch beide in meinem Leben zu haben.
Modlím se aby život tohoto dítěte byl požehnáním.
Ich bete dafür, dass das Leben dieses Kindes gesegnet sein wird.
Ein segen
Do prdele ten internet je požehnáním zároveň prokletím.
Das verdammte Internet ist ein Segen und ein Fluch.
Pro národ bylo požehnáním že mark byl součástí našeho vesmírného programu.
Es war ein Segen für die Nation, Mark in unserem Raumfahrtprogramm zu haben.
Dem segen
S požehnáním římského papeže samozřejmě.
Mit dem Segen des Papstes von Rom natürlich.
S požehnáním hudby.
Mit dem Segen der Musik.
Jiné příklady vět
S naším požehnáním.
Mit unserem Segen.
S otcovým požehnáním.
Mit meines Vaters Segen.
Vše co dělám je na její příkaz s jejím požehnáním.
Alles was ich tue und sage ist von ihr befohlen und gesegnet.
Tumáš synku dárek pro tebe s mým požehnáním.
Da, Kleiner, ein Geschenk und meinen Segen.
Odcházíte s naším požehnáním.
Dann geht mit unserem Segen.
Nikoli s mým požehnáním.
Nicht mit meinem Segen.
Nevědomost je požehnáním poručíku.
Unwissenheit ist ein Segen, Lieutenant.
Jste pro mne požehnáním.
Du bist ein Segen für mich.
Dnešek je požehnáním.
Heute Abend ist ein Segen.
Pro čínsko-ruské vztahy mohou být takové zásadní nejistoty požehnáním.
Für die chinesisch-russischen Beziehungen können solche grundlegenden Unsicherheiten ein Segen sein.
Každý okamžik s ním je požehnáním.
Jeder Moment mit ihm ist ein Segen.
Snadné vítězství je požehnáním.
Ein leichter Sieg ist ein Segen.
Je požehnáním.
Es ist ein Segen.
Kardinálova přítomnost zde je pro nás požehnáním.
Die Anwesenheit des Kardinals ist ein Segen für uns.
Všechny podoby služby jsou požehnáním.
Jegliche Art von Dienen ist ein Segen.
Jak to může být požehnáním.
Wie soll das ein Segen sein?
Početí jest požehnáním ne však když by vaše dcera mohla počíti.
Empfänglichkeit ist ein Segen, aber da Eure Tochter empfangen könnte.
Ty jsou stále požehnáním pro distributory dominantní potravinářské řetězce.
Da segnen sich wieder die Zwischenhändler und die dominierenden Lebensmittelketten.
Je požehnáním vidět tě opět po tolika letech.
Es ist ein Segen, Euch nach so vielen Jahren wiederzusehen.
Vítejte. s požehnáním boha tian langu vypijte si prosím toto víno.
Ich heiße Euch herzlich willkommen mit dem Segen des Gottes von Tianlang!
Dělá to s požehnáním papeže.
Mit dem Segen des Papstes.
Neměli bychom ho pít před požehnáním ale tentokrát uděláme výjimku.
Eigentlich trinkt man erst nach dem Segen, aber wir machen einfach mal eine Ausnahme.

Výsledek: 260, Čas: 0.0811

Viz také


je požehnáním
ist ein segen ein segen war ist ein gottesgeschenk
s mým požehnáním
mit meinem segen mit meiner gunst und meinen segen

"Požehnáním" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc