POCTA DO NĚMČINY

Překlad Pocta do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0781

ehre (110) hommage an (8) tribut an (8) ehrung (4)

Příklady použití Pocta ve větě a jejich překlady

Ehre ( čest , pocta , slávu )
Neočekávaná pocta pane bonde.
Eine unerwartete Ehre, Mr. Bond.
To je pocta na celý život.
Genug Ehre für's ganze Leben.
Hommage an
Moje pocta dočasné neměnnosti.
Meine Hommage an die vorübergehende Beständigkeit.
Pocta balíku office ne.
Hommage an das Office-Pakte, oder?
Eine hommage an
To byla jen pocta starému GT40.
Das war bloß eine Hommage an den alten GT40.
Pocta tobě cocovi.
Eine Hommage an dich und Coco.
Eine ehre
Je to pocta chlape.
Es ist eine Ehre, Mann.
To je pocta povýšení.
Das ist eine Ehre, eine Beförderung.
Ein tribut an
Pocta zlu.
Ein Tribut an das Böse.
Také je to pocta diplomatické vynalézavosti vyjednávacím schopnostem.
Zugleich ist es ein Tribut an diplomatischen Einfallsreichtum und Verhandlungskompetenz.
Jiné příklady vět
Já to má osobní pocta jedná židovské hudební ikoně.
Es ist mein persöhnlicher Tribut an eine Jüdische Musicalikone.
Tak to je veliká pocta.
Nun, das ist eine große Ehre.
Není to pocta.
Es ist keine Ehrung.
Senátorka amidala. jaká neočekávaná pocta.
Senatorin Amidala, welch eine unerwartete Ehre.
Současně skládám popěvek kterému říkám pocta otci.
Gleichzeitig komponiere ich ein Ständchen namens"hommage an Papa.
To je velká pocta.
Es ist eine große Ehre.
Je to úžasná pocta mým postupům.
Es ist eine schöne Hommage an meine Methodologie.
Doutník koňak další pocta gotickému moři.
Die Zigarre, der Cognac, eine weitere Hommage an"The gothic Sea.
To je veliká pocta.
Das ist eine große Ehre.
Servilia junii to je příjemná pocta.
Servilia der Junii, welch angenehme Ehre.
Je to velká pocta pro všechny rayburny.
Es ist eine so große Ehre für uns Rayburns.
Je to příliš velká pocta.
Dies ist eine zu grofse Ehre.
Nejspíš jejich nejvyšší pocta.
Ich denke, es ist die größtmögliche Ehre.
Velká pocta.
Eine große Ehre.
Jak by pocta synovi největšího rivala mohla být manévrem.
Wie könnte die Ehrung Sohnes seines Rivalen eine List sein?
Byla to moje pocta.
Die Ehre war die Meine.
Tohle je pocta mojí zemi kanaďanům.
Das ist ein Tribut an mein Land und meine Landsmänner.
Toto je pocta tomu kdo nás stvořil ochraňuje nás.
Dies ist ein Tribut an diejenige, die uns erschaffen und beschützt hat.
Jako pocta kavalerii.
Zu Ehren der Kavallerie.
Mít bankovní účet by byla pocta.
Ein Girokonto zu haben, wäre eine Ehre.

Výsledek: 274, Čas: 0.0781

Viz také


velká pocta
ein großes privileg ehre
pocta pane
ehre , sir
pocta kterou
eine ehre , die ehre , der der tribut , den das
je to pocta
es ist eine ehre ist eine annerkennungstat

"Pocta" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc