PODÍVEJ SE NA TO DO NĚMČINY

Překlad Podívej Se Na To do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.2053

sieh dir das an (60) schau dir das an (24) guck dir das an (9)

Příklady použití Podívej Se Na To ve větě a jejich překlady

Sieh dir das an
Podívej se na to hazel!
Sieh dir das an, Hazel.
Robine podívej se na to.
Robin, sieh dir das an.
Schau dir das an
Podívej se na to.
Schau dir das an.
Oh podívej se na to.
Oh, schau dir das an.
Guck dir das an
Podívej se na to pojď!
Guck dir das an, komm.
Podívej se na to.
Guck dir das an.
Jiné příklady vět
Podívej se na to.
Sieh dir das an.
Hej podívej se na to.
Hey. Sieh dir das an.
Podívej se na to.
Schau dir das an.
Pojď sem podívej se na to.
Komm her. Guck dir das an.
Páni. vidíš podívej se na to.
Siehst du, schau dir das an.
Á podívej se na to kostičko.
Ah, sieh dir das an, Bones,
Podívej se na to.
Schau dir das an.
Člověče podívej se na to.
Hey, guck dir das an!
Podívej se na to! jsi doma!
Sieh dir das an, du bist zu Haus.
Podívej se na to.
Schau dir das an.
Podívej se na to.
Jetzt guck dir das an.
Podívej se na to.
Sieh dir das an.
Wow podívej se na to.
Wow. Schau dir das an.
Shane podívej se na to.
Shane, sieh dir das an.
Podívej se na to.
Guck dir das an.
Vážně podívej se na to.
Ernsthaft, sieh dir das an.
Podívej se na to zdokonalila jsem svou techniku na dálku.
Schau dir das an, ich hab meine Entfernungstechnik perfektioniert.
Podívej se na to!
Guck dir das an,
Podívej se na to.
Sieh dir das an.
Bože ellie podívej se na to!
Mein Gott, Ellie, guck dir das an.
Podívej se na to charlesi.
Schau dir das an, Charles.
Podívej se na to.
Schau dir das an.- Was?
Bože můj podívej se na to!
Oh mein Gott, guck dir das an.
Michaele podívej se na to.
Michael, sieh dir das an.

Výsledek: 267, Čas: 0.2053

Viz také


se na to podívej
sieh dir das an schau dir das an schau den film an
podívej se na to takhle
sieh es mal so sieh's doch mal so es so sehen
podívej se na to co
schau mal da , hm sieh nur , was sie sieh dir gut an , was sieh doch , was er schauen sie sich an , was
ale podívej se na to
aber sieh es trotzdem , sieh es mal
podívej se na to z mého
sieh's mal von meinem es mal aus meiner versetz dich mal in meine betrachte es aus meinem
podívej na to
sieh dir das an schau dir das an sieh mal guck dir das an
podívej se na
sieh mich an schau mich an guck mich an
podívej se na tohle
sieh dir das an schau dir das an sieh mal hier
podívej se na něj
sieh ihn dir an schau ihn dir an
podívej se na nás
sieh uns an schau uns an
podívej se na ni
sieh sie dir an schau sie an sieh dir das mal an
podívej se na
sieh sie dir an schau sie dir an
podívej se na ty
sieh dir diese schau dir diese mal einen blick auf diese sieh dir das mal an
podívej se na mně
sieh mich an schau mich an guck mich an
se na něj podívej
sieh ihn dir an schau ihn dir an
podívej se na tu
guck mal , der schau dir dieses sieh dir mal schau dir mal diesen
podívej se jak to
schau dir an , was guck dir die bude sieh , was es sieh dir diesen sieh , wie du dich
podívej se na oblohu
schau dir den himmel an seht euch den himmel an
hej podívej se na
hey , sieh mich an hey , schau mich an he , schau mal hierher hey , schau mal hey , guck mich an
zlato podívej se na
schatz , sieh mich an baby , sieh mich an süßer , sieh mich an schatz , schau mich an

Slovo od slova překladem


S Synonyma "podívej se na to"


"Podívej se na to" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc