PODANÉ DO NĚMČINY

Překlad Podané do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.0981

Příklady použití Podané ve větě a jejich překlady

Gestellten ( podané , stanoveným , předložených )
Pro žádosti podané. prosince 1997.
Der am 2. Dezember 1997 gestellten Anträge.
Žádosti podané pro produkty z hovězího telecího masa původem z bulharska musejí být ale dle čl. odst.
Die für die Rindfleischerzeugnisse mit Ursprung in Bulgarien gestellten Anträge müssen jedoch gemäß Artikel 4 Absatz 4 der genannten Verordnung anteilmäßig verringert werden.
Eingereichten ( předložené , podaných , předložil )
Žádosti o udělení víza podané těmito cestovními kancelářemi musí být pečlivě prověřeny.
Die von den betreffenden Reisebüros eingereichten Visumanträge sind sorgfältig zu prüfen.
Každou středu pro žádosti podané v pondělí v úterý.
Jeden Mittwoch für die am Montag und Dienstag eingereichten Anträge.
Der verabreichten ( předložené , podaných , předložil )
Přibližně 6- 16% podané dávky bylo vyloučeno močí v nezměněné formě.
Der verabreichten Dosis wird in unveränderter Form in den Urin ausgeschieden.
Pouze% podané dávky bylo nalezeno v exkretech jako nezměněný lumirakoxib.
Nur 5% der verabreichten Dosis wurden als unverändertes Lumiracoxib in den Exkrementen nachgewiesen.
Von ( předložené , podaných , předložil )
Na základě žádostiT. jägera podané podle § 21 odst.
Auf Antrag von Herrn Jäger nach § 21 Abs.
Většina podané dávky cefuroximu se vylučuje v nezměněné podobě.
Der größte Teil von Cefuroxim wird in unveränderter Form ausgeschieden.
Jiné příklady vět
Žádosti o povolení podané leteckými dopravci jsou sdělovány ostatním zúčastněným státům komisi.
Entsprechende von Luftverkehrsunternehmen eingereichte Zulassungsanträge sind den anderen beteiligten Staaten und der Kommission mitzuteilen.
Každý pátek pro žádosti podané ve středu ve čtvrtek.
Jeden Freitag für die am Mittwoch und Donnerstag eingereichten Anträge.
Členský stát _BAR_ podané žádosti_BAR_ zkontrolované žádosti _BAR_ žádosti u nichž byly zjištěny chyby_BAR.
Mitgliedstaat _BAR_ Eingereichte Anträge _BAR_ Kontrollierte Anträge _BAR_ Anträge mit Fehlern _BAR.
Každé pondělí pro žádosti podané v pátek předchozího týdne.
Jeden Montag für die am Freitag der Vorwoche eingereichten Anträge.
Přihlášky podané s prodlením delším než 25 dnů nejsou přijaty.
Wird die Frist um mehr als 25 Tage überschritten, so ist der Antrag unzulässig.
Většina kolem 87% z podané dávky je vylučována močí ve formě MPAG.
Der verabreichten Dosis wird als MPAG mit dem Urin ausgeschieden.
Asi% podané dávky se vyloučí močí v nezměněné formě.
Ungefähr 3% der verabreichten Dosis wird unverändert mit dem Urin ausgeschieden.
Méně než% podané dávky se vyloučí stolicí.
Weniger als 1% der verabreichten Dosis wird mit den Fäzes ausgeschieden.
Žádosti podané v pátek nebo pondělí se považují za podané následující úterý.
Am Freitag und Montag gestellte Anträge gelten als am folgenden Dienstag gestellt.
X podané IU.
Norm 2 x verabreichte I. E.
Podané dávky by měly být titrovány klinickou odpovědí pacienta.
Die applizierten Dosen müssen entsprechend dem klinischen Ansprechen des Patienten angepasst werden.
Žádosti podané po 25. únoru 2005 nebudou přijaty.
Anträge, die nach dem 25. Februar 2005 eingehen, werden nicht berücksichtigt.
Méně než% podané dávky byly nalezeny v moči ve formě nezměněného lasofoxifenu.
Weniger als 2% der verabreichten Dosis erschienen als unverändertes Lasofoxifen im Urin.
Eliminace většina podané dávky cefuroximu se vylučuje v nezměněné podobě.
Der größte Teil von Cefuroxim wird in unveränderter Form ausgeschieden.
Žádosti o licence podané.
Die Anträge auf Erteilung einer Einfuhrlizenz, die.
Hemodialýzou se odstraní 51 ± 11% podané dávky.
Der Anteil einer Dosis, der durch Hämodialyse eliminiert wird, beläuft sich auf 51,9% ±11,0.
V takovém případě se návrhy na uzavření smlouvy podané v tomto období nepřijímají.
In diesem Fall sind Anträge auf Vertragsabschluß, die innerhalb einer solchen Aussetzungsfrist eingereicht wurden,
Tragédie si již vyžádala odezvu v podobě žaloby podané v úterý.
Die Tragödie hat bereits eine Sammelklage zur Folge, welche am Dienstag eingereicht wird.
Za 24 hodin je nezměněno vyloučeno alespoň 61 procent perorálně podané dávky.
Mindestens 61% der oralen Dosis wird unverändert innerhalb 24 Stunden ausgeschieden.

Výsledek: 258, Čas: 0.0981

"Podané" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc