PODVÁDÍ DO NĚMČINY

Překlad Podvádí do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.0745

Příklady použití Podvádí ve větě a jejich překlady

Gehen fremd
Lidi podvádí!
Leute gehen fremd!
Každý podvádí.
Alle gehen fremd.
Schummelt
Takže jane podvádí.
Also schummelt Jane?
Zajímalo by mě kdo tady podvádí.
Ich frage mich, wer hier schummelt.
Mogelt
Tvůj syn podvádí.
Dein Sohn mogelt.
Prošel jsem tím doupětem kde děda podvádí při stolních hrách.
Ich ging durchs Zimmer, wo Großvater jeden Samstag beim Spielen mogelt.
Opravdu nechápu proč ethan podvádí někoho jako je naomi.
Dass ich absolut nicht verstehe warum Ethan Naomi betrügen würde.
Ale nesnesu představu že mě možná podvádí.
Aber der Gedanke, er könnte mich betrügen, ist unerträglich.
Jiné příklady vět
Ted mě podvádí.
Ted betrügt mich.
Maureen podvádí tripa.
Maureen betrügt Tripp.
Podvádí mě můj miláček.
Betrügt mich mein Schatz?
On ji podvádí.
Er betrügt Sie.
Slibuju ti že ne všichni muži podvádí.
Ich verspreche dir, nicht alle Männer gehen fremd.
Snažíš se chytit svou ženu jak tě podvádí.
Versuchen Ihre Frau beim Fremdgehen zu erwischen?
Podvádí ubohý samotář naši královnu.
Betrügt der kleine einsame Junge unsere Königin?
On podvádí.
Er schummelt.
Pozerskej muslim podvádí svou bílou fundamentalistku se zbabělym teplouškem.
Ein unechter Muslim betrügt seine weiße fundamentalistische Frau mit einem feigen schwulen Jungen.
Dennis podvádí.
Dennis schummelt.
Chránila jsi ho když jsi věděla že lže podvádí.
Du hast ihn beschützt, als du wusstest, dass er mich belog und betrog.
Ten nausicaan podvádí.
Der Nausicaaner mogelt.
Nancy si myslí že ji sid podvádí ale nemá žádný důkaz.
Nancy denkt, Sid betrügt sie, aber sie hat keinen Beweis.
Ve skutečnosti pokaždé když otevřeme noviny můžeme vidět příklady lidí kteří podvádí.
Daß wir jeden Tag wenn wir die Zeitung öffnen Menschen sehen, die betrügen.
Buď mark zjistil že někdo podvádí.
Entweder fand Mark heraus, dass jemand betrog.
Jo robbinsová podvádí callie.
Oh, Robbins hat Callie betrogen?
Matt mě podvádí.
Matt betrügt mich.
Ne pro chlapa se kterým tě podvádí.
Nicht für die Männer, die sie betrügen, nein.
Freddy podvádí s biancouG. ale s její sestrou jménem valerie.
Freddy geht fremd mit Bianca G. Aber auch mit ihrer kleinen Schwester Valerie.
Jako že někdo zjistil že ho podvádí zabil ji.
Dass jemand herausgefunden hat, dass sie ihn betrogen hat und sie dann getötet hat?
Počkat ty myslíš že mě max podvádí s tonyou.
Warte, du denkst, Max betrügt mich mit Tonya?
Přála bych si to udělat když jsem našla manžela jak mě podvádí.
Ich wünschte, das hätte ich getan, als mein Mann mich betrogen hat.

Výsledek: 268, Čas: 0.0745

Viz také


podvádí
sie betrügt dich hat dich betrogen
ji podvádí
betrügt sie
že mě podvádí
dass er mich betrügt dass sie fremd ging dass er fremdgeht

"Podvádí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc