POHLEDNÝ DO NĚMČINY

Překlad Pohledný do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.2013

attraktiv (34) hübsch (15) gutaussehend (39) gut aussehend (21) gut aussehender (11) schöner (6) stattlich (3) ein edler (3) ansehnlicher (2) siehst gut aus (1)

Příklady použití Pohledný ve větě a jejich překlady

Attraktiv ( atraktivní , přitažlivá , pohledný )
Jsi pohledný šarmantní máš všechno co bych si přál.
Du bist attraktiv, charmant, alles, was ich gerne wäre.
Tak pohledný jako já.
Der so attraktiv wie ich bin?
Hübsch ( hezká , krásná , pěkná )
Pohledný umíte to s dětmi.
Hübsch, können gut mit Kindern umgehen.
Jsi pohledný chytrý.
Du bist hübsch und schlau.
Gutaussehend ( pohledný , hezký , fešák )
Bohatý pohledný mistr z budoáru.
Reich, gutaussehend und Meister des Damenzimmers.
Vysoký pohledný. to musel být on.
Groß, gutaussehend... er muss es gewesen sein.
Jak jste pohledný.
Wie gut aussehend Sie sind.
Byl pohledný chytrý zábavný elegantní okouzlující.
Er war gut aussehend, intelligent, humorvoll, kultiviert und charmant.
Gut aussehender
Pohledný chlapík.
Gut aussehender Kerl.
Vysoký tmavý pohledný okresní prokurátor.
Groß, dunkel, gut aussehender Staatsanwalt.
Jsi velmi pohledný muž.
Sehr schöner Mann.
Jsi velmi pohledný hráč.
Du bist ein sehr schöner Spieler.
Jiné příklady vět
Pohledný vážený pán.
Gutaussehend und Hochwohlgeborener.
Je pohledný. na člověka.
Er ist attraktiv für einen Menschen.
Bohatý pohledný má rád děti.
Reich, gutaussehend, mag Kinder.
Je velmi pohledný že jo.
Er ist wirklich hübsch, ja?
Jsi velmi pohledný víš to.
Sie sind sehr attraktiv, wissen Sie das.
Byl mladý pohledný. já mám peníze.
Er war jung, gutaussehend, ich habe Geld.
Nevím je jaksi pohledný. dobrá dlouhá úzká čelist.
Ich weiß nicht, er ist irgendwie hübsch, das ist ein schönes eckiges Kinn.
Jsi na to příliš pohledný!
Du bist zu gutaussehend.
Je pohledný šarmantní.
Er ist attraktiv und charmant.
Trevor conklin byl pohledný v pohodě.
Trevor Conklin war gut aussehend und cool.
Podle mě jsi také hodně pohledný.
Ich denke du bist auch sehr gutaussehend.
Pohledný... jemný ale silný se smyslem pro humor.
Gut aussehend, freundlich, aber stark, mit Humor?
Tak pohledný v obleku.
So attraktiv in einem Anzug.
Je pohledný.
Er ist hübsch.
Byl velmi pohledný. velmi zdvořilý.
Er war äußerst stattlich, sehr höflich.
Vysoký tmavovlasý pohledný.
Groß, dunkel, gutaussehend.
Tmavý pohledný.
Dunkel, hübsch.
Potřeboval se trochu vyřádit zažít dobrodružství potřeboval si zas připadat pohledný.
Er musste etwas Dampf ablassen,... er brauchte Abenteuer, das Gefühl, attraktiv zu sein.

Výsledek: 273, Čas: 0.2013

Viz také


pohledný muž
gut aussehender mann edler mann schöner mann ansehnlicher mann
je pohledný
er ist attraktiv er ist hübsch er so gut aussieht sieht sehr gut aus
pohledný mladík
attraktiver , junger mann gut aussehende junge bursche ein wohlgestalteter junge ein hübscher kerl
jsi velmi pohledný
du bist sehr hübsch du bist ein sehr schöner du bist sehr attraktiv du bist sehr gutaussehend
je to pohledný
ist ein gut aussehender er sieht gut aus er ist ein attraktiver er ist ein gutaussehender

"Pohledný" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc