POHNOUT DO NĚMČINY

Překlad Pohnout do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.0755

Příklady použití Pohnout ve větě a jejich překlady

Bewegen ( hýbat , pohybovat , pohnout )
Chcete se pohnout ale nemůžete.
Sie wollen sich bewegen, können aber nicht.
Nemůžu se pohnout!
Ich kann mich nicht bewegen.
Beeilen ( pospíšit , pospěš , pohnout )
Musíme si pohnout nemáme už mnoho času!
Wir müssen uns beeilen. Er hat nicht viel Zeit!
Musíme se pohnout collier toho ví moc.
Wir müssen uns beeilen, Collier weiß zuviel.
Rühren ( pohov , pohnout , hýbat )
Nemužu se pohnout.
Kann mich nicht rühren.
Nemůžu se pohnout.
Kann mich nicht rühren.
Weiter ( dál , nadále , pokračovat )
Musíme se však pohnout kupředu k praktickým činům závazkům.
Wir müssen uns jedoch weiter in Richtung praktischen Handelns und von Verpflichtungen bewegen.
Musíme pohnout.
Wir müssen weiter.
Weitermachen ( pokračovat , dělat , dál )
Musíme se tu pohnout.
Wir müssen hier weitermachen.
Raději bych si měla pohnout.
Ich muss weitermachen.
Machen ( dělat , učinit , provést )
Jistě ale teď se chci pohnout dál.
Natürlich, aber... jetzt will ich weiter machen.
Liame chtějí s tím pohnout rychle.
Liam, sie wollen das schnell machen.
Jiné příklady vět
Nesmíte se pohnout ani o píď ano.
Sie dürfen sich keinen Zentimeter mehr bewegen, okay?
Můžete se pohnout prosím.
Könnten Sie sich bitte beeilen?
Dokázal bys pohnout něčím menším.
Kannst du etwas Kleineres bewegen,
Nemůžu se ani pohnout zlato.
Ich kann mich gar nicht bewegen, Schätzchen.
Nemůžu se pohnout.
Ich kann mich nicht rühren.
Víš... můžeš si pohnout.
Hör mal, könntest du dich beeilen?
Myslím že bychom sebou měli pohnout.
Ich glaube, wir müssen weiter.
Ucítil jsem ruku na rameni nemohl se pohnout.
Ich spürte eine Hand auf meinem Arm, dann konnte ich mich nicht rühren.
Musíme si pohnout.
Wir müssen uns beeilen.
Taky se nemůžu pohnout.
Ich kann mich auch nicht bewegen.
Liv bez dalšího nakaženého utopia se nemůžu pohnout.
Liv, ohne mehr verschnittenes Utopium kann ich nicht weitermachen.
Lidi musíme pohnout.
Leute, wir müssen weiter.
Hej lidi musíme si pohnout.
Leute, wir müssen uns beeilen.
Někdo se nakonec bude muset... pohnout.
Irgendwann müssen wir uns rühren.
Ale nemohl jsem se pohnout.
Aber ich konnte... ich konnte mich nicht bewegen.
Nedá se s tím pohnout.
Er bewegt sich nicht!
Musíme se pohnout dál!
Wir müssen uns auf den Weg machen!
Podívej musíme s tím dnes večer pohnout.
Hör zu, wir müssen heute Abend weitermachen.

Výsledek: 266, Čas: 0.0755

Viz také


se pohnout
weiter mich nicht bewegen dich bewegen los
pohnout dál
weitermachen er weiter machen fortfahren auf den weg machen
pohnout prsty
finger bewegen meine zehen nicht bewegen deine zehen bewegen

"Pohnout" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc