POJD DO NĚMČINY

Překlad Pojd do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.1071

Příklady použití Pojd ve větě a jejich překlady

Los ( jít , no tak , dělej )
Pojd něco ti ukážu.
Los, ich zeig's dir.
Tak pojd děvče.
Na los, Mädchen.
Pojd se dívat na telku.
Lass uns fernsehen.
Pojd půjdeme na manikúru.
Lass uns zur Maniküre gehen.
Jen pojd zlato.
Ist schon gut.
Pojd dokážeš to sis!
Du schaffst das schon.
Pojd dolu.
Runter kommen!
Pojd dolů chlapče.
Schön runter kommen, mein Junge.
Jiné příklady vět
Pojd zpátky do postele.
Komm wieder ins Bett.
Pojd zkusíme něco.
Komm, wir versuchen mal was.
Pojd miláčku.
Komm, Schatz.
Vorstedte pojd sem!
Vorstedt, komm her!
Pojd ty blbečku!
Los, du Nervensäge!
Tak pojd.
Dann los,
Pojd si ven zakouřit.
Lass uns eine rauchen gehen.
Pojd sem!
Komm hier herüber!
No tak pojd.
Komm schon.
Pojd tancovat.
Lass uns tanzen.
Pojd rebele! dnes večer ho vyřídíme!
Los, Rebell, heute Nacht machen wir ihn fertig.
Pojd dál.
Kommt herein.
Jessie okamžitě pojd sem.
Jessie, komm sofort her!
Pojd. máš babu.
Los, du bist dran!
No tak pojd pojd.
Nun, komm schon.
Pojd domů už je zima.
Lass uns wieder reingehen. Es wird kalt.
Pojd dál.
Komm rein.
Nech to pojd.
Kommen Sie, gehen wir.
Pojd dál.
Kommt herein.
Pojd dáme si čínu.
Los, holen wir uns etwas Futter.
Pojd mne pomoct!
Kommt und helft mir!
Charlie pojd sem prosím.
Charlie, komm her, bitte.

Výsledek: 253, Čas: 0.1071

"Pojd" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc