POJISTKU DO NĚMČINY

Překlad Pojistku do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.1078

Příklady použití Pojistku ve větě a jejich překlady

Versicherung ( pojištění , pojistka , pojišťovna )
Snažím se zneplatnit kódy ale budu potřebovat canary speedy jako pojistku.
Ich versuche, die Codes zu blockieren, aber ich brauche Canary und Speedy als Versicherung.
Timlinson si musel pár nechat jako pojistku.
Timlinson muss ein paar als Versicherung aufbewahrt haben.
Versichert ( ujistil , pojištění , pojištěn )
Jelikož nemáte žádnou pojistku budeme vám to účtovat přímo.
Da Sie nicht versichert sind, müssen Sie bar bezahlen.
Máte přece pojistku ne.
Du bist doch versichert, oder?
Versicherungspolice ( pojistka , pojištění )
Považuj ji za pojistku kdybychom měli nečekané hosty.
Sehen Sie sie als Versicherungspolice, falls jemand die Party stört.
V nevadě jsme právě podepsali novou pojistku.
Hab'ne neue versicherungspolice... in nevada unterschrieben.
Police ( policejní , policie , pojistky )
Takže chtěla by ses podívat na její pojistku.
Willst du ihre Police sehen?
Ale dutch má unikátní pojistku.
Aber Dutch hat eine Spezifische Abfindungs Police.
Druckmittel ( páku , pojistku , trumf )
Vincente možná je budu potřebovat jako pojistku.
Vincent, ich könnte sie vielleicht noch als Druckmittel gebrauchen.
Michaele zabijete mě ztratíš svojí pojistku.
Michael, wenn Sie mich töten, verlieren Sie Ihr Druckmittel.
Lebensversicherung ( životní pojistku , životní pojištění , pojistka )
Sežeňte pojistku.
Hol unsere Lebensversicherung.
Proto jste uzavřel tu zvláštní pojistku.
Und deshalb haben sie diese Spezielle Lebensversicherung abgeschlossen.
Rückversicherung ( zajištění , pojistku , ujištění )
Ber to jako pojistku.
Nimm es einfach als Rückversicherung.
Jo získáme tak pojistku.
Ja, sie ist unsere Rückversicherung.
Jiné příklady vět
Na tohle pojistku nemám.
Dafür habe ich keine Versicherung.
Potřebujeme jen čas rukavice dobrou pojistku.
Alles was wir brauchen ist Zeit, Handschuhe und eine gute Versicherung.
Máš pojistku že jo.
Du bist doch versichert, oder?
Měl jsi pojistku.
Du warst versichert.
Díky nikitě jste padali jako mouchy percy chtěl extra pojistku.
Dank Nikita seid ihr Typen wie die Fliegen umgefallen, und Percy wollte eine zusätzliche Versicherung.
Jako pojistku proti nežádoucím zásahům do mých plánu.
Als Versicherungspolice gegen externe Einmischung in meine Pläne.
Máš pojistku.
Bist du versichert?
Jako pojistku.
Als Versicherung.
Konečně chudé rodiny mají děti jako určitou pojistku proti vysoké dětské úmrtnosti.
Schließlich sind Kinder in armen Familien eine Art von Versicherungspolice gegen die hohen Kindersterblichkeitsraten.
Vím že nemám pojistku.
Ich weiß, dass ich nicht versichert bin.
Co kdyby někdo tu pojistku odstranil.
Sagen wir, jemand könnte dieses Druckmittel beseitigen.
Potřebujeme je jako pojistku.
Wir brauchen sie als Versicherung.
Kdybych chtěl po conradovi jít ukradl ten počítač mou jedinou pojistku.
Selbst wenn ich das wollte, er hat den Laptop, mein einziges Druckmittel.
Svou pojistku stuarta blooma vás. někdo musel z kola ven.
Seine Ausfallsicherung Stuart Bloom und Sie.
Ano vysoká byla hezká neměla pojistku.
Oh, eine gut aussehende große Frau, nicht versichert.
Mimochodem. máš bankovní pojistku.
Ist die Bank versichert?

Výsledek: 263, Čas: 0.1078

Viz také


jako pojistku
als versicherung als absicherung als druckmittel als sicherheit als rückversicherung
dobrou pojistku
eine gute versicherung eine guten versicherungsschutz seid gut versichert

"Pojistku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc