POLOŽIT OTÁZKU DO NĚMČINY

Překlad Položit Otázku do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0765

frage stellen (70)

Příklady použití Položit Otázku ve větě a jejich překlady

Eine frage stellen
Můžu vám položit otázku řediteli.
Kann ich ihnen eine Frage stellen, Direktor?
Mohu ti položit otázku johne.
Darf ich dir eine Frage stellen, John?
Die frage stellen
Musíte mi jen položit otázku.
Sie müssen lediglich die Frage stellen.
Mohli bychom si položit otázku proč nenastává globalizace základních humanitních principů.
Wir sollten uns durchaus die Frage stellen, weshalb es keine Globalisierung der grundlegenden humanitären Grundsätze gibt.
Fragen
Musíme si položit otázku zda by právě toto mělo být naší hlavní prioritou.
Wir müssen uns fragen, ob das unsere oberste Priorität sein sollte.
Zároveň si musíme položit otázku zda je stávající sankční systém dostatečně komplexní.
Wir müssen uns jedoch zugleich auch fragen, ob das gegenwärtige Sanktionssystem umfassend genug ist.
Eine frage
Všem bych chtěl položit otázku.
Ich möchte eine Frage an alle richten.
Musím vám položit otázku abych měl jistotu že jste to vy.
Ich hab eine Frage, um sicher zu sein, dass Sie Sie sind.
Jiné příklady vět
Filozofie nemůže v žádném smyslu položit otázku.
Die Philosophie kann sie nie in Frage stellen.
Simone musím ti položit otázku.
Simon, ich muss dir eine Frage stellen.
LV paní předsedající chtěl bych vám položit otázku.
LV Frau Präsidentin! Ich möchte Ihnen eine Frage stellen.
Ale musím vám položit otázku.
Aber ich muss Ihnen eine Frage stellen.
FR pane komisaři chci vám položit otázku.
FR Herr Kommissar! Ich möchte Ihnen eine Frage stellen.
HU paní guillaumeová chci vám položit otázku.
HU Frau Guillaume, ich möchte Ihnen eine Frage stellen.
Chci ti položit otázku.
Ich möchte dir eine Frage stellen.
Chtěl bych zde nicméně položit otázku.
Ich möchte an dieser Stelle jedoch eine Frage stellen.
Paní předsedající chtěl bych položit otázku panu trichetovi.
Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Trichet eine Frage stellen.
Než začneme chtěla bych vám položit otázku.
Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen eine Frage stellen.
Pan takkula požádal o svolení položit otázku.
Herr Takkula hat gebeten, eine Frage stellen zu dürfen.
Dovol mi ti položit otázku.
Lasst mich Euch eine Frage stellen.
Nechte mě mu položit otázku.
Lasst mich ihm eine Frage stellen.
Mohu položit otázku pane.
Könnte ich Sie etwas fragen, Sir?
Na úvod musím položit otázku kdo je to terorista.
Ich muss mit einer Frage beginnen: Was ist ein Terrorist?
Prosím nechte mě položit otázku!
Lassen Sie mich eine Frage stellen.
Smím položit otázku ano.
Darf ich eine Frage stellen,
Mohli bychom si položit otázku proč je zvláštní tribunál pro sierru leone tak důležitý.
Wir könnten uns fragen, weshalb der Sondergerichtshof für Sierra Leone so wichtig ist.
DE vážený pane předsedající chtěl bych položit otázku panu biskymu.
Herr Präsident! Ich habe eine Frage an den Kollegen Bisky.
Můžu vám kolonizátorům položit otázku.
Eine Frage an euch Kolonialherren.
Chtěl jsem vám položit otázku ohledně jeho duševního stavu ale on mě předstihl.
Ich wollte eine Frage über seinen bisherigen Geisteszustand stellen, aber er nahm sie vorweg.
Můžeš položit otázku.
Stellen Sie Ihre Frage.

Výsledek: 253, Čas: 0.0765

Viz také


vám položit otázku
ich ihnen eine frage stellen ich sie etwas fragen ich jetzt eine frage stellen
položit tuto otázku
folgende frage stellen folgendes fragen diese frage
položit jednoduchou otázku
einfache frage stellen
položit další otázku
weitere frage stellen noch eine frage
si položit otázku zda
uns die frage stellen , ob uns fragen , ob stellt sich die frage , ob
položit soudnímu
der vorabentscheidung vorgelegt
otázku zda
frage , ob
první otázku
erste frage
druhou otázku
zweite frage

"Položit otázku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc