POMÁHÁŠ DO NĚMČINY

Překlad Pomáháš do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0523

Příklady použití Pomáháš ve větě a jejich překlady

Třeba mi pomáháš.
Vielleicht helfen Sie mir.
Takže mi dost pomáháš.
Sie helfen mir sehr.
Hilfe ( pomoc , podporu , pomáhal )
Za to ty mi náramě pomáháš s chodem mazaných nájemců.
Anders als die enorme Hilfe, die du mir bei der Führung des Artful Lodger warst.
Opravdu hodně pomáháš.
Du bist eine große Hilfe.
Jiné příklady vět
Proč mi tedy pomáháš.
Warum hilfst du mir dann?
Tak proč mi pomáháš.
Warum hilfst du mir dann?
Vždyť mu pomáháš!
Du hilfst ihm.
Proč mi vlastně pomáháš.
Warum hilfst du mir wirklich?
Ty pomáháš hoodovi!
Ihr helft Hood!
Ty mu s tím pomáháš.
Du hilfst ihm?
V odboji jsme říkávali že když s nimi nebojuješ tak jim pomáháš.
Wir sagten immer:"Wenn man sie nicht bekämpft, dann hilft man ihnen.
Proč ji pomáháš.
Warum helfen Sie ihr?
Proč pomáháš úplné cizince.
Wieso helft Ihr einer völlig Fremden?
Takovej ten druh když pomáháš lidem.
Die Art, die man bekommt, wenn man Leuten hilft.
Proč mi pomáháš.
Warum helft Ihr mir?
Proč mu pomáháš.
Warum helfen Sie ihm?
Proč mu pořád pomáháš.
Warum hilfst du ihm immer noch?
Proč pomáháš slabým robine.
Warum helft Ihr den Schwachen, Robin?
Ty jí pomáháš artie.
Du hilfst ihr, Artie?
Ne vypadá to že skutečně lidem pomáháš.
Nein, du wirkst wie jemand, der Menschen aufrichtig hilft.
Proč mi pomáháš.
Warum helfen Sie mir?
Pomáháš mu vypařit se.
Sie helfen ihm zu verschwinden.
Můžeš chytit ječné zrno když někomu pomáháš vstávat.
Bekommt man ein Gerstenkorn, wenn man jemandem hoch hilft?
Teď mi pomáháš představit jim svobodu.
Und heute helft Ihr mir, ihnen den Weg in die Freiheit zu zeigen.
Proč nám teď pomáháš.
Warum hilfst du uns jetzt?
Vyhraješ tím že pomáháš dětem.
Man gewinnt schon, indem man den Kindern hilft.
Tak proč mu tedy pomáháš.
Warum helfen Sie ihm dann?
Ty pomáháš spartakovi.
Ihr helft Spartacus?
Ty pomáháš jí.
Du hilfst ihr?
Tak proč mi pomáháš.
Warum helft Ihr mir dann?

Výsledek: 260, Čas: 0.0523

Viz také


"Pomáháš" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc