POMSTÍT DO NĚMČINY

Překlad Pomstít do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.2087

Příklady použití Pomstít ve větě a jejich překlady

Rächen ( pomstít , vrátit , pomsta )
Chtěl jsem pomstít issovu smrt ne zabíjet nevinné civilisty.
Ich wollte Issas Tod rächen, nicht unschuldige Zivilisten töten.
Pojď se mnou pomstít mého otce.
Komm mit, rächen wir unseren Vater.
Rache ( pomsta , odplata , odplatu )
Která znamená že se bude chtít pomstít na všech shuvaniších včetně tebe.
Das bedeutet er will Rache an allen Shuvanis nehmen, auch an dir.
Taky se jim chci pomstít ale takhle to dělat nebudeme.
Ich will auch Rache, aber wir werden es nicht so machen.
Vergeltung ( pomsta , odplata , odplatu )
Já se chci pomstít.
Ich will Vergeltung.
Budeš se jim chtít pomstít.
Wird es dich nach Vergeltung gelüsten?
Zurückschlagen ( vrátit , se bránit , bojovat )
Děláte to protože se chcete pomstít chápu to.
Sie wollen zurückschlagen. Das verstehe ich auch.
Pravda ty tví muži se můžete pomstít.
Es stimmt, du und deine Männer, ihr könntet zurückschlagen.
Jiné příklady vět
Musím pomstít ragnar.
Ich muss Ragnar rächen.
Bylo hodně členů kruhu kteří se snažili pomstít valentina.
Damals wollten viele Kreismitglieder Valentine rächen.
Nechtěl jste se snad pomstít.
War es nicht vielleicht revanche?
Gibson se chce pomstít to je jasný.
Gibson will Rache, das ist offensichtlich.
Určitě se chce pomstít.
Nun will sie Vergeltung.
Kluci se chtějí pomstít za ten soud.
Die Jungs wollen Rache für den Gerichtshof.
Musíme oberyna pomstít samy.
Wir müssen Oberyn selbst rächen.
Taky se chci pomstít za to co udělali mámě.
Ich will auch Rache für das was sie Mom angetan haben.
Možná ji exmilenec profesor chtěl pomstít.
Vielleicht wollte sie ihr Ex-Liebhaber, der Professor, rächen.
Za co pomstít.
Rache für was?
Potom mohu pomstít bratra.
Dann kann ich meinen Bruder Rächen.
Musím pomstít jeji smrt.
Ich muss ihren Tod rächen.
Od tý doby se mu snažím pomstít.
Seit diesem Tag sinne ich auf Rache.
Chceš pomstít svého krále že ano.
Ihr wollt euren König rächen, oder?
Ve skutečnosti jsem se snažil pomstít.
Dabei suchte ich nur Rache.
Musíš se pomstít.
Du musst dich rächen.
Ona se nechce pomstít.
Sie will keine Rache.
Myslím že se mi chtěli pomstít.
Ich nehme an, sie wollen Rache.
Musím najít jeho vrahy pomstít ho.
Ich muss seinen Mörder finden und ihn rächen.
Jdi pomstít svou nohu.
Geh schon dein Bein rächen.
Její bývalý přítel se chce pomstít.
Ein alter Liebhaber von ihr will Rache.
Myslel jsem že se chceš pomstít.
Ich dachte, du wolltest Rache.

Výsledek: 257, Čas: 0.2087

Viz také


se chce pomstít
er sich rächen will rache
pomstít jeho smrt
seinen tod rächen rache für seinen tod ihn rächen wollen
pomstít smrt našeho otce
den tod unseres vaters zu rächen

"Pomstít" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc