POSLÍČEK DO NĚMČINY

Překlad Poslíček do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.0802

Příklady použití Poslíček ve větě a jejich překlady

Bote ( posel , poslíček , poslem )
Nejsem poslíček jsem váš dopisovatel.
Ich bin kein bote. ich bin einer lhrer journalisten.
Zprávy nejsou dobré ale já nejsem poslíček Deeksi.
Die nachrichten sind nicht gut, deeks, aber ich bin kein bote.
Náš poslíček Shane byl zrovna v Costa Rice.
Unser lieferjunge shane war gerade in costa rica.
Poslíček z čínské restaurace.
Lieferjunge für chinesisches essen.
Kurier ( kurýr , poslíček , poslíčka )
Heyliin poslíček má den nebo dva zpoždění.
Heylias... äh... kurier ist noch ein oder zwei tage entfernt.
Musí to být Martinův poslíček těch pasů.
Er muss martins kurier für die reisepässe sein.
Page ( page , pageová , poslíček )
Hotelový poslíček Zamilovaný profesor.
Hallo, page und das original von der verrückte professor.
Hotelový poslíček původní Zamilovaný profesor.
Hallo, page und das original von der verrückte professor.
On je jen ubohý poslíček který pracuje pro mezinárodní syndikát módních návrhářů.
Er ist nichts als ein punkarschiger botenjunge, der für ein internationales syndikat von modedesignern arbeitet.
Potom co jeden poslíček zmizel mihnul jste se v Roztomilém mase.
Als dieser botenjunge verschwunden war, sind sie ins meat cute gekommen.
Laufbursche ( poslíček , poskok , sluha )
Poslíček Ezry Goldmana.
Laufbursche für ezra goldman.
Chceš abych byl poslíček.
Ich soll dein laufbursche sein?
Lieferant ( dodavatel , poslíček , distributor )
Já nejsem poslíček ale doktor.
Ich bin kein lieferant, ich bin arzt.
Manžel matka syn právník lékař poslíček s pizzou Baptista Žid.
Ehemann, mutter, sohn, anwalt, doktor... pizza lieferant, baptist, jude.
Jiné příklady vět
Že jsem Kellogův poslíček.
Dass ich matthew kelloggs bote bin.
Poslíček co.
Botenjunge, was?
Nejsem stále nic jiného než poslíček u společnosti Matuška.
Immer noch als botenjunge bei matuschek und co.
Ten chlapec není tvůj poslíček.
Der junge ist nicht dein laufbursche.
Nebyl to poslíček.
Er war kein botenjunge.
Poslíček první třídy PhilipJ. fry!
Lieferjunge, erster klasse, philip J. Fry!
Carlos byl Joeův poslíček.
Carlos war nur joes laufbursche.
Je na čase aby náš hloupý mladý poslíček dorazil na schůzku.
Es wird zeit, dass unser törichter junger laufbursche zu seiner verabredung erscheint.
Bosley je jako bezpohlavní poslíček.
Bosley ist doch so was wie der asexuelle botenjunge.
Poslíček. Žádné užitečné dovednosti.
Lieferjunge, keine erkennbaren fähigkeiten.
Takže Evie má obě Bighamova dvojčata já mám být tvůj poslíček.
Evie kriegt beide bigham-zwillinge und ich soll dein kurier sein?
Stůj stůj. To není poslíček.
Das ist kein kurier.
Slečno Lemonová tady Kenneth poslíček NBC v New Yorku.
Ms. lemon, hier ist kenneth, der NBC page in new york city.
Promiňte pracuje dneska v noci Barry poslíček.
Entschuldigung, arbeitet barry der hotelpage heute Abend?
Po několika stoletích co pracuji jako poslíček mě už nic nepřekvapí.
Nach jahrzehnten als lieferjunge überrascht mich nichts.
Kdyby přišli poldové řekneš že jsi poslíček.
Und wenn zufällig die polizei vorbeikommt, sagst du, du bist unser botenjunge.

Výsledek: 261, Čas: 0.0802

Viz také


jsi poslíček
du bist ein botenjunge du bist nur ein laufbursche du bist der überbringer bist du ein auslieferer
jsem jen poslíček
bin nur der bote bin nur ein kleines rädchen bin bloss der bote bin nur der lieferdienst bin nur ein laufbursche ich bin nur der lieferjunge

"Poslíček" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc