POTĚŠEN DO NĚMČINY

Překlad Potěšen do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.0745

froh (49) zufrieden (37) ich erfreut (25) ich freue mich (5) hocherfreut (7) freude (6) ich entzückt (3) ich mich freuen (3)

Příklady použití Potěšen ve větě a jejich překlady

Froh ( rád , šťastná , štěstí )
Jsem potěšen že je už nikdy nebudu muset nosit.
Ich bin froh, dass ich die nie wieder tragen muss.
Jsem potěšen přátelé.
Ich bin froh, meine Freunde.
Zufrieden ( spokojený , šťastný , potěšen )
Myslím že budeš potěšen tím co skřítci přes noc zvládli udělat.
Ich denke, du wirst zufrieden sein mit dem, was die Elfen letzte Nacht verbracht haben.
Kazare myslím že budeš potěšen tím co jsem ti přivedl.
Kazar, du wirst zufrieden sein mit dem, was ich dir gebracht habe.
Jsem potěšen že vás tu všechny vidím.
Ich bin hocherfreut, Sie hier begrüßen zu dürfen.
Děkuji reverende horroxi věřím že je můj tchán touto dohodou nadmíru potěšen.
Danke, Reverend Horrox. Mein Schwiegervater ist hocherfreut.
Jiné příklady vět
Jste potěšen milorde.
Seid Ihr froh, mein Lord?
Ve skutečnosti jsem potěšen že konečně můžeme být spolu sami.
Ich bin sogar froh, dass wir endlich allein sein können.
Lord baal bude nanejvýš potěšen že.
Lord Baal wird sehr zufrieden sein, nicht wahr?
Drahý bratranče jsem tak potěšen.
Lieber Vetter, ich freue mich so.
Jsem potěšen že to mohu vrátit.
Ich bin froh, dass ich es zurückgeben konnte.
Král bude potěšen když je pověsíme zde.
Der König wird zufrieden sein, wenn sie hier gehängt werden.
Říkala jsem ti že budeš potěšen.
Ich habe dir gesagt, du wirst zufrieden sein.
Tedy že jsem potěšen že jsem vás mohl uspokojit.
Ich meine, ich bin froh, dass ich Sie zufrieden.
Zejména jsem potěšen že byla zachována koncepce mísících zón.
Froh stimmt mich insbesondere, dass das Konzept der Durchmischungsbereiche erhalten bleibt.
Je také potěšen.
Er ist ebenfalls hocherfreut.
Jsem tím potěšen.
Ich bin damit zufrieden.
Lord rahl bude potěšen tvojí loajalitou.
Lord Rahl wird mit deiner Loyalität zufrieden sein.
Penegale jsem potěšen že jsme schopni stále komunikovat.
Ich bin froh, dass Sie noch kommunizieren können.

Výsledek: 272, Čas: 0.0745

Viz také


jsem potěšen že
ich freue mich , dass ich bin erfreut , dass ich bin froh , dass es freut mich , dass
jsem velmi potěšen že
ich freue mich sehr , dass ich bin sehr erfreut ich bin hocherfreut , dass ich bin sehr froh , dass
výbor je potěšen že
der EWSA begrüßt , dass der ausschuss begrüßt , dass ausschuss zeigt sich erfreut , dass der ausschuss ist erfreut , dass
jsem potěšen že vás
erfreut , sie ich freue mich , dass ich sie schön sie ich freue mich , ihnen ich bin hocherfreut , sie
jsem potěšen tím že
ich bin hocherfreut , dass bin sehr erfreut darüber , dass ich bin erfreut darüber , dass ich freue mich zu sehen , dass

"Potěšen" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc