POVEL DO NĚMČINY

Překlad Povel do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.1495

Příklady použití Povel ve větě a jejich překlady

Kommando ( velení , povel , rozkaz )
Na můj povel nabít tříštivým.
Auf mein kommando. die splitterbombe.
Zaútočíme na můj povel ne dřív.
Wir greifen auf mein kommando an, nicht früher.
Befehl ( rozkaz , příkaz , povel )
Na váš povel majore.
Auf ihren befehl, major.
Na můj povel ujde každý účastník 20 kroku.
Auf meinen befehl geht jeder duellant 20 schritte.
Zeichen ( znamení , znak , signál )
Na můj povel Travisi.
Auf mein zeichen, travis.
Na můj povel Deanno.
Auf mein zeichen, deanna.
Signal ( signál , povel , maják )
Vyčkejte na můj povel pane Regane pamatujte buďte opatrný.
Warten sie auf mein signal. vergessen sie nicht, mister regan,... vorsichtig zu sein.
Zážeh na můj povel!
Nachbrenner auf mein signal.
Má to na povel.
Er hat das sagen.
Ty to tu máš na povel.
Hast du hier das sagen?
Máš na povel rukojmí.
Sie sind für die geiseln verantwortlich.
Já jsem byl tehdy ve věku Stemmea dostal jsem pohřeb na povel.
Ich war damals im alter von stemme, und verantwortlich für die bestattung.
Jiné příklady vět
Na můj povel bačkoráci sestoupí nachystáme tu pětasedmdesátku.
Auf mein kommando truppen absetzen und die 75er feuerbereit halten.
Střílejte na můj povel.
Auf mein kommando schießen,
Palte na můj povel!
Auf meinen befehl, Feuer!
Připravte se ke skoku na můj povel.
Auf mein zeichen, bereit zum sprung.
Skoková brána aktivovaná. Čekáme na váš povel kapitáne.
Sprungtor-aktivierung auf ihren befehl, captain.
Střílet pouze na povel.
Schießen nur auf kommando.
Všichni skočte na můj povel.
Auf mein zeichen alle springen.
Na můj povel.
Auf mein kommando.
Připravte se ke střelbě na můj povel.
Bereitmachen zum erneuten feuern auf meinen befehl.
Vyrazíme na můj povel.
Hört auf mein signal.
Palte na můj povel.
Feuer auf mein kommando.
Na můj povel.
Auf mein signal.
Máma táta mi to tu dali na povel.
Mom und dad gaben mir das sagen.
Program Sisko 197 je připraven na implementaci na váš povel.
Programm sisko 197 auf ihren befehl bereit zur implementierung.
Na můj povel Ryane.
Auf mein zeichen, ryan.
Všichni pal na můj povel!
Alle feuern auf mein kommando.
Na můj povel jděte.
Auf mein zeichen, los!
Počkejte na můj povel!
Und wartet auf mein signal!

Výsledek: 268, Čas: 0.1495

Viz také


dám povel
zeichen gebe ich gebe den befehl
na váš povel
auf ihr kommando auf ihr zeichen auf ihren befehl auf ihr signal auf ihr stichwort

"Povel" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc