POZÍTŘÍ DO NĚMČINY

Překlad Pozítří do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.082

Příklady použití Pozítří ve větě a jejich překlady

Übermorgen ( pozítří , zítra , za dva dny )
Jestli změníte názor budu se vracet pozítří.
Ich bin übermorgen wieder da, falls Sie Ihre Meinung ändern.
Pozítří bude pršet.
Übermorgen regnet's.
Pozítří budeš mít vše na starosti.
Ab morgen bist du verantwortlich.
Pozítří bude všechno v pořádku.
Ab morgen wird alles anders.
Pozítří jedu na schůzku do tangshanu.
In zwei Tagen fahre ich nach Tangshan zu einem Meeting.
To je pozítří.
Das ist in zwei Tagen.
Jiné příklady vět
Pozítří letí letadlo z říma do casablanky.
Übermorgen geht ein Flugzeug von Rom nach Casablanca.
Pozítří bude všechno v pořádku.
Ab morgen wird alles anders.
Pozítří sbalíme kluky vypadneme z charmingu.
Übermorgen packen wir unsere Jungs zusammen. Und wir verlassen Charming.
Bolianská nákladní loď sem dorazí pozítří.
Wir erwarten übermorgen einen bolianischen Frachter.
Pozítří možná městskej radní.
In zwei Tagen ist es vielleicht ein Stadtratsmitglied.
Pozítří to už bude starost pana morgana.
Ab morgen ist das Mr. Morgans Problem.
Měli bychom být připraveni pozítří.
Wir sollten übermorgen fertig sein.
Pozítří ano.
Übermorgen, ja?
Zítra nebo pozítří mi dá policejní zprávu o russově sebevraždě.
Morgen oder übermorgen. Er gibt mir den Polizeibericht über Russos Selbstmord.
Ne zítra ale pozítří ráno.
Nicht morgen, aber übermorgen.
Ani pozítří.
Oder übermorgen.
Zítra pozítří.
Morgen, übermorgen.
Může to být zítra může to být pozítří.
Es kann sein morgen, es kann sein übermorgen.
Taky pozítří.
Und übermorgen.
Zítra večer pozítří.
Morgen Abend? Übermorgen Abend?
Tak pozítří.
Dann übermorgen.
Snad pozítří.
Hoffentlich Übermorgen.
Co třeba pozítří.
Wie wäre es mit übermorgen.
Nebo pozítří.
Oder übermorgen.
Pozvala jsem ho s jeho dítětem na oběd. pozítří.
Ich habe ihn eingeladen und seinen Jungen zum Mittagessen für übermorgen.
Dobře pozítří.
In Ordnung, übermorgen.
Vrátím se zítra nebo pozítří. nebo taky ne.
WIR KOMMEN MORGEN ODER ÜBERMORGEN WIEDER.
Dnes zítra pozítří na tom nezáleží.
Heute, Morgen oder Übermorgen, egal.
Pozítří přesně tohle udělám.
Übermorgen werde ich genau das tun.

Výsledek: 254, Čas: 0.082

Viz také


"Pozítří" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc